Vzdělávání v digitálním věku

Zveme vás na seminář Vzdělávání v digitálním věku, který se koná v úterý 3. 10. 2023 od 13 do 17 hod. Akce včetně praktického workshopu proběhne v prostorách auly Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Nečekejte a registrujte se co nejdříve!

Termín: 3. 10. 2023, 13.00 - 17.00 hodin
Místo: Aula Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


Seznamte se s nejnovějšími trendy ve vzdělávání

Letos jsme pro školy, jejich ředitele a učitele připravili zajímavý soubor projektů, jejíchž náplní je usnadnit výuku, podat ji hravou formou a zároveň držet krok s nejnovějšími technologiemi. Seznamte se s nejnovějšími trendy ve výuce, které nabízí několik projektů z Univerzity Palackého:

  • Tetrecom: „Diagnostická pomůcka k rozpoznání znalosti písmen a čísel u začínajících školáků založená na technologii snímání pohybů očí. Dokáže odhalit silné stránky i obtíže ve čtení písmen a čísel dříve, než se naplno projeví, a to i před návštěvou specializovaného zařízení.“
  • Glitr: „Víceúčelová aplikace pro mobilní zařízení obsahující vzdělávací i zábavní složku. Umožňuje využívat a bez znalosti programování také samostatně vytvářet didaktická cvičení, venkovní únikové hry nebo jiné interaktivní programy do třídy, školy nebo do venkovního prostředí. Podporuje rozvoj digitálních kompetencí, staví na principech gamifikace, seřazení úloh podle obtížnosti a každému žákovi umožňuje zažívat úspěchy.“
  • Pokusnice: „Aplikace s ověřenými školními experimenty a s integrovanou evidencí chemikálií a vybavení. Díky propojení skladového hospodářství s databází experimentů mohou učitelé nejen procházet všechny pokusy jeden po druhém, ale mohou si i jednoduše vybrat pouze ty, ke kterým mají vše potřebné.“
  • Gamifiter: „Projekt podporuje vzdělávání a motivaci nejen v oblastech pohybové aktivity a pohybové gramotnosti. Jedná se o on-line systém zaměřený na záznam, analýzu, komparaci a multioborovou motivačně vzdělávací vizualizaci dat o pohybové aktivitě účastníků.“
  • EdigUP: „Aplikace EdigUp je online aplikace určená pro odbornou práci učitele MŠ v moderním prostředí, která sleduje pokrok ve vývoji jak jednotlivce, tak celé třídy. Hlavním benefitem je časová úspora, přehlednost výsledků, ekologičnost a odborná podpora při realizaci pedagogické diagnostiky, na základě, které učitel individuálně upravuje vzdělávací nabídku, a tím poskytuje včasnou intervenci pro nedostatečnou připravenost na vstup do základního vzdělávání.“ 


  • MeDiGram: „Online platforma pro průběžné dlouhodobé testování úrovně mediální a digitální gramotnosti české populace. Semináře mediální a audiovizuální výchovy pro vyučující.“ 
  • Pevnost poznání: „Pevnost poznání je interaktivní muzeum s cílem popularizovat vědu široké veřejnosti. V pevnosti probíhají vzdělávací programy pro školy a od září plánuje otevřít showroom v nové budově Envelopa Hub.”

Celá akce probíhá za podpory Statutárního města Olomouc, Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a MAS regionu Haná.

V případě, že máte zájem se akce zúčastnit se svou školou, prosím, registrujte se.

Aktuální informace k semináři naleznete také na FB události.

Akce se koná dne 3. 10. 2023 od 13.00 do 17.00 hodin v prostorách auly Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Máte dotaz? Kontaktujte nás:

Zaměstnanec Mgr. Kateřina Charvátová

Mgr. Kateřina Charvátová

Business Development Manager
Více

katerina.charvatova@upol.cz, +420 739 184 441


Autor: LBG