ZEDA - zábavná edukativní aplikace

Na Univerzitě Palackého v Olomouci jsme pro učitele a žáky základních a středních škol připravili unikátní aplikaci. Říkáme jí ZEDA - Zábavná EDukativní Aplikace

Aplikace umožňuje výuku metodou hry, ve které žáci či ostatní uživatelé dostávají interaktivní úkoly od svých učitelů. Jedná se o interaktivní online aplikaci, která funguje na počítači, mobilu nebo tabletu, a to bez ohledu na použitý operační systém. Zeda je nyní dostupná v aplikaci Glitr.

Co ZEDA umí a jak funguje?

Žáci dostávají úkoly (hry) od svých učitelů nebo si mohou vybrat z volně dostupných úkolů na různá témata (z vyučovacích předmětů přírodopis, zeměpis, dějepis, angličtina, český jazyk, výtvarná výchova, …). ZEDA při plnění úkolů využívá počítače, tablety a mobilní telefony, tedy nástroje, které jsou u dětí velmi populární a přenáší výuku do venkovního prostředí metodou hry.

Úkolem žáků je lokalizovat (aktivně dojít na dané místo) a posléze vyřešit jeden ze série zadaných úkolů k danému tématu. Na začátku každého tématu je uvedení do problematiky v návaznosti na rámcový (školní) vzdělávací program a aktuálně probírané učivo; pak musí žák dojít na místo, kde se nachází úkol a tím splní první část zadání. Následně se mu v aplikaci objeví další informace k úkolu a testovací otázka (slovní, numerická, křížovka, kvíz, pořídit fotku atd.). Po splnění se mu otevírá možnost přejít na další úkol. Žáci mohou dostávat zpětnou vazbu od učitele, pracovat ve skupinách nebo plnit dlouhodobější úlohy (projekty, výlety a exkurze, časové sběry). Motivací jsou bodové ohodnocení a odměny za splnění úkolu (získávání odznaků, hvězdiček, lajků, žebříček prvních pěti nejlepších, …).

Výhody aplikace ZEDA

 • Učitelé mají nástroj pro mimoškolní/venkovní výuku, která využívá moderní technologie a trendy.
 • Jsou zahrnuty vzdělávací obsahy z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
 • Zpětná vazba na práci žáků, doplnění učiva na další hodině.
 • Vybrané moduly jsou garantovány Univerzitou Palackého v Olomouci s využitím aktuálních poznatků.
 • Možnost vytvářet vlastní obsah, sdílet jej a využívat obsah kolegů učitelů.
 • Snadná přenositelnost modulů/úloh do další lokality.

Testování na ZŠ Heyrovského

Aplikaci jsme před uvedením do ostrého provozu důkladně otestovali také na jedné z Olomouckých základních škol.

Kde se dá Zeda použít?

 • Český jazyk
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Dějepis
 • Přírodopis
 • Občanská výchova
 • Hudební výchova
 • Pracovní činnosti
 • atd.

Partner projektu

City Street Games s.r.o. - aplikace Glitr


Při objednávce aplikace Glitr prosím uveďte do zprávy heslo "UPOL".

Máte dotaz? Kontaktujte nás.

Zaměstnanec Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Vedoucí oddělení TZT
Více

petr.suchomel@upol.cz, +420 739 329 981Tento projekt byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu GAMA 2 (TP01010015).