Startup

Společnou vlastností těchto firem je inovační a technologický záměr. Mohou být zpočátku umístěny ve vědeckých parcích nebo inkubátorech a vyžadují velký počáteční kapitál.

Spin-off

Firmy se odlišují místem vzniku a předmětem činnosti, které vychází z vědy a výzkumu. Mohou je zakládat samotní studenti, zaměstnanci či vědci. Společnosti využívají výsledky z předchozího výzkumu ke komerční činnosti. Jsou založenyza účelem komercializace a přenesení technologie do praxe.

Startup  

Firmy vznikají nezávisle na výzkumu, kdy zakladatelé jsou nositeli myšlenky Jak uvádí Write, Mustar a kol., spin-off společnosti by měly být sledovány kanceláří pro transfer technologií, protože jsou společnostmi, založenými na intelektuálním majetku. 

Kontaktní osoba:

Zaměstnanec Dr. Ing. Petr  Kubečka, MCI, RTTP

Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP

Ředitel VTP UP
Více

petr.kubecka@upol.cz, +420 585 631 449