Pronájem kapacit výpočetního serveru

Provozujeme výkonný výpočetní server SGI UV2000 se 128 jádry a 1 TB RAM

Jedná se o unikátní řešení, které umožňuje využít ojedinělého výkonu pro Vaše výpočty

Potřebujete provádět konečnoprvkové simulace?

Potřebujete využít tyto možnosti pro vývoj prototypu?

Potřebujete více výpočetního výkonu?

Na stroji je nainstalován FEM software ANSYS ve verzi Multiphysics, světově nejrozšířenější SW pro numerické modelování fyzikálních procesů (proudění, pevnostní a únavové výpočty, …). Po domluvě je možné spouštět i vlastní software.


Nabízíme asistenci v oblasti:

numerického modelování proudění (CFD):

 • Více než 18 let zkušeností s využíváním CFD software ANSYS CFX a ANSYS FLUENT
 • Modelování proudění v oblasti odstředivých čerpadel
 • Modelování proudění ve vtokových či výtokových objektech čerpacích či turbínových stanic
 • Modelování vícefázového proudění
 • Modelování proudění s uvažováním kavitace
 • Modelování proudění v biologický reaktorech či nádržích v čističkách odpadních vod
 • Vizualizace výsledků z CFD

hydraulického výzkumu a vývoje:

 • Hydraulické návrhy průtočných částí hydrodynamických čerpadel
 • Hydraulické návrhy ponorných axiálních míchadel pro čistírny odpadních vod
 • Výpočty hydrodynamických sil působících na rotory a statory čerpadel
 • Výpočty dynamiky proudění uvnitř hydraulických strojů s využitím CFD programového systému ANSYS CFX
 • Inovace hydraulického řešení starších typů hydrodynamických čerpadel
 • Řešení hydraulických zařízení využívajících méně obvyklých pracovních principů

strukturálních analýz (FEM):

 • FEM výpočty metodou konečných prvků (ANSYS Mechanical Enterprise)
 • Vytváření výpočtových modelů pro metodu konečných prvků
 • Optimalizace součástí na max. využití materiálu např. u vstřikovaných plastových dílů v automobilovém průmyslu
 • Napěťově-deformační výpočty
 • Výpočet a optimalizace ozubených převodů
 • Výpočty teplotních polí
 • Výpočty stability a bucklingu
 • Výpočty vlastních frekvencí, harmonické odezvy a odezvy na různé typy buzení
 • Výpočet dynamiky rotorů (suchých i mokrých)
 • Hodnocení statické pevnosti, cyklické pevnosti, stability
 • Hodnocení zbytkové životnosti
 • Hodnocení seizmické odolnosti
 • Hodnocení funkční způsobilosti při seizmické události
 • Výpočty kotvení
 • Výpočty zatížení upevňovacích prvků strojů, návrh a hodnocení kotvení do stavby
 • Hodnocení těsnosti přírubových spojů
 • Zpracování dokumentace vybraných zařízení pro jadernou energetiku
 • Analytické výpočty dle norem (EN 13445, ASME, PNAE, A.S.I. …)

Pronájem výpočetního času

Po domluvě je možnost pronájmu výpočetního času na stroji SGI UV 2000. Konfigurace zahrnuje 2x (8 x Intel E5-4627v2 CPU (8 jader, 3.3 GHz)) a 1 TB RAM, běžící na Linuxu. Pronájem zahrnuje vytvoření uživatelského účtu s možností spouštět úlohy, využívat datové úložiště a přenosovou kapacitu (pro nahrání dat). V případě potřeby také instalaci a konfiguraci potřebného SW vybavení a provedení základních benchmarků pro lepší představu o potřebném výpočetním času. Podmínkou je v takovém případě dodání vlastních licencí.


Kontaktní osoba

Zaměstnanec Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP

Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP

Ředitel VTP UP
Více

petr.kubecka@upol.cz, +420 585 631 449