Zakázkové měření

Na UP probíhá kromě výuky také velmi pokročilý výzkum v mnoha oblastech. Především v oblasti přírodních a lékařských věd je k tomuto výzkumu třeba také špičkové vybavení, díky kterému vám poskytneme nejkvalitnější měření. Pomohli jsme desítkám zákazníkům.

Právě těmto společnostem je Univerzita Palackého schopna zpřístupnit pokročilé analýzy na zmíněných přístrojích. Centrálním kontaktním místem pro firmy a jejich poptávky je VTP UP, které zajistí jak provedení analýz, tak potřebnou expertízu k jejich vyhodnocení.

Komu je služba určena? 

  • soukromým společnostem
  • průmysl (pozn.: směrem k univerzitě, tedy pro akademiky nabízíme uveřejnění nabídky měření, komunikaci s klienty, veškerou administrativu, apod. Vědci tedy pouze změří vzorky a vyhodnotí výsledky). Realizace služby probíhá napříč celou univerzitou, komunikace s klienty především ve virtuálním prostoru. Jsme tu pro vás celý rok.


Zaměstnanec Mgr. Petr Suchomel, PhD.

Mgr. Petr Suchomel, PhD.

Vedoucí Oddělení transferu technologii
Více

petr.suchomel@upol.cz, +420 739 329 981