Naše služby

VTP UP nabízí celou řadu služeb pro zaměstnance a studenty Univerzity Palackého v Olomouci, ale také partnerům mimo ní.


Ucelenou nabídku našich služeb dělíme na oblast Podnikání, Komercializace a Specializovaných služeb. Konkrétní informace najdete přímo v hlavním menu.