Spin off

Chcete se naplno věnovat svému nápadu a rozvíjet ho i komerčně? Máte pocit, že výsledky vašeho výzkumu mohou mít společenský význam? Uvažovali jste někdy o tom, že byste se postavili na vlastní nohy v rámci vybudování společnosti? Takové firmy se obecně nazývají spin-off společnosti a jsou jedním z nejslibnějších nástrojů, jak dostat vaše výsledky do praxe a posunují prostředí univerzity na první příčky prestiže.

Co je to Spin-off?

Spin-off (také spin-out) je označení pro podnikatelský subjekt, který je založen za účelem využití duševního vlastnictví, které bylo vytvořené ve výzkumné organizaci (univerzitě). Spojení univerzity a firmy může být různě těsné. Záměrem je komercializace výsledků VaV a jejich přenos do praxe.

 V případě Spin-off Univerzity Palackého se jedná o firmu zapsanou v obchodním rejstříku, která kromě licence na duševní vlastnictví může využívat také právo na označení ochrannou známkou spin-off UP. Univerzita může do spin off firmy vstoupit svým podílem (peněžní vklad, know-how, licence apod.)


Typy spin-off společností

Univerzita pak může mít ve společnosti vlastní podíl (tzv. pravý spin-off), nebo může nově vzniklé společnosti poskytnout licenci k užívání duševního vlastnictví (tzv. nepravý spin-off). Aby spin-off vzniknul, je často třeba získat investora, který vám pomůže s nastartováním firmy. Tým VTP má kontakty na nejdůležitější investory pohybující se v oblasti investic do vědeckých výsledků a rád je s vámi propojí. 

Užitečné odkazy ke stažení

Seznam spin-off firem na Univerzitě Palackého

 • OlChemim
  rok založení: 1992, technologie: výroba a dodávka rostlinných růstových regulátorů a jejich imunoreagencií
 • IntellMed s.r.o.
  rok založení: 2006, technologie: vývoj, výroba a distribuce diagnostických reagencií určených pro pracoviště molekulární biologie a cytogenetiky
 • BioApex, s.r.o.
  rok založení: 2008, technologie: biofarmaceutická společnost zabývající se výzkumem, vývojem a komercializací nových léků cílených k léčbě závažných poruch buněčného cyklu včetně rakoviny a virových onemocnění.
 • BioPatterns, s.r.o.
  rok založení: 2008, technologie: vyhledávání malých molekul, jenž mohou přinést průlomové postupy v léčbě rakoviny a dalších závažných onemocnění
 • AgroBioChem, s.r.o.
  rok založení: 2011, technologie: výzkum, vývoj a komercializací nových, cílených látek a technologií v oblasti regulace růstu rostlin, biotechnologií a zemědělství
 • Lactofirm s.r.o.
  rok založení: 2018, technologie: separace laktoferinu z kravského mléka a syrovátky
 • City Street Games s.r.o.
  rok založení: 2017, technologie: veřejně dostupná mobilní aplikace Glitr obsahující vzdělávací hry pro druhý stupeň základních škol.
 • Centrum pro psychosociální zdraví s.r.o.
  rok založení: 2023, technologie: komercializace výstupů CMTF

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Zaměstnanec Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Vedoucí oddělení TZT
Více

petr.suchomel@upol.cz, +420 739 329 981

Zaměstnanec Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP

Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP

Ředitel VTP UP
Více

petr.kubecka@upol.cz, +420 585 631 449