Transfer znalostí a technologií

Jsme centrem pro inovace a znalostní a technologický transfer na Univerzitě Palackého v Olomouci. Propojujeme firmy s univerzitním výzkumem a zpřístupňujeme inovativní technologie a univerzitní know-how.

Pro identifikaci komerčního potenciálu na Univerzitě Palackého v Olomouci a jeho následné uplatnění v praxi využíváme řady nástrojů. Mezi nejdůležitější patří ochrana duševního vlastnictví, řešení Proof of Concept projektů, zakládání a podpora spin-off společností a startupů a využívání dotačních prostředků pro navázání a rozvoj spolupráce se soukromými subjekty.

Nabídka technologií

Aktuálně máme ke komercializaci připraveny následující technologie.

Ac-tive ENF - inovativní jehly pro elektroakupunkturu

Ac-tive ENF je unikátní metoda pro léčbu nervového ochrnutí, která vznikla spojením lékařské akupunktury a znalostí fyzikální medicíny, která je využívána v rehabilitačním lékařství. Dosavadní výsledky užívání metody v praxi jsou silným nástrojem k obnově funkčního pohybu u pacientů s poškozením nervového systému.

Surface - zařízení pro měření kondenzace

Surface představuje zařízení, které dokáže pomocí dvou elektrod univerzálně měřit kondenzaci kapalin na pevných površích. Oproti běžně používaným řešením nabízí technologie Surface vysoký dynamický rozsah, okamžitou odezvu a vylučuje interference z okolního prostředí.

Typing for Life - prevence nemocničních infekcí

Metoda Typing for Life je ideálním řešením pro průběžný rutinní epidemiologický dohled nad infekcemi ve zdravotnických zařízeních. Technologie může výrazně pomoci předcházet nejen prodloužení a komplikacím léčby, ale v extrémních případech dokonce i ztrátě života.

Kontakt

Zaujaly vás informace, nebo jste naopak nenašli, co jste potřebovali? Neváhejte se na nás obrátit!

Zaměstnanec Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Vedoucí oddělení TZT
Více

petr.suchomel@upol.cz, +420 739 329 981

Zaměstnanec Mgr. Kateřina Charvátová

Mgr. Kateřina Charvátová

Business Development Manager
Více

katerina.charvatova@upol.cz, +420 739 184 441

Zaměstnanec Magdalena Ordeltová

Magdalena Ordeltová

Business Development Manager
Více

magdalena.ordeltova@upol.cz, +420 739 923 957

Zaměstnanec Mgr. Miroslav  Hutňan

Mgr. Miroslav Hutňan

Business Development Manager
Více

miroslav.hutnan@upol.cz, +420 585 631 448

Co je komercializace a transfer znalostí a technologií?

Komercializace a transfer znalostí a technologií, tedy využití vynálezu (či know-how, apod.) v praxi není zcela triviální záležitostí. Celý proces probíhá přes několik stupňů a je možné zvolit různé formy a přístupy - vlastní využití, licencování nebo založení spin-off společnosti. S rozhodováním, jakým způsobem a v jaké fázi přistoupit ke komercializaci, vám může pomoct naše kancelář transferu znalostí a technologií, centrální univerzitní jednotka zřízená právě pro tyto aktivity.

Další info najdete také na wiki.upol.cz