Dotace pro firmy na spolupráci s Univerzitou Palackého

Hledáte inovace pro vaši firmu? Zajímá vás spolupráce s univerzitou? Chtěli byste na ni získat dotaci?

Pomůžeme vám!

Jste-li zástupce firmy, která chce spolupracovat s univerzitou, nebo naopak vědec, který by rád spolupracoval s firmou, ale ta zrovna nemá dostatečné finanční prostředky? Pro takové případy existuje několik možností, jak rychle a snadno získat dotaci třeba až 75 %. V hledáčku máme dotace na jednorázové služby (Inovační vouchery), spolufinancování patentů a dalších předmětů průmyslového vlastnictví (Inovační vouchery - ochrana práv průmyslového vlastnictví), nebo dlouhodobější spolupráce se zapojením doktorandů a čerstvých absolventů doktorských programů.

ICOK R&D vouchery

Startovní projekty na osahání si spolupráce mezi firmami a univerzitou.

Na co lze dotaci získat?


 • Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací.
 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, atd.
 • Optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, apod.

Režim podávání přihlášek


 • průběžně

kompletní info: Inovační centrum Olomouckého Kraje

Inovační vouchery

Administrativně velmi jednoduchá jednorázová dotace až 75 % na nastartování spolupráce mezi firmou a univerzitou. Dotace je určena pro malé a střední podniky na nákup služeb a expertíz od univerzity. Doba řešení projektu je maximálně 1 rok, ale může být i výrazně kratší.

Na co lze dotaci získat?

 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku a služeb.
 • Zpracování nových systémů, technologických postupů nebo např. unikátních konstrukčních řešení.
 • Výdaje související s vývojem (např. SW, HW, materiálu, zařízení, prototypu, funkčního vzorku) nebo zaváděním nového produktu či služby.
 • Tvorba nových metod či procesů.

Režim podávání přihlášek

 • průběžně

Příklady úspěšně řešených projektů

 • Multiplatformní systém pro identifikaci a správu komářích líhnišť
 • Testování účinnosti rehabilitační a kompenzační pomůcky
 • Testování 3D tisku z titanu pro výrobu speciálních dílů
 • ...

Kompletní info: Agentura API

Partnerství znalostního transferu - průmyslové doktoráty

Dotace pro malé a střední podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí (univerzity, vysoké školy, V&V organizace) na kofinancování tzv. asistenta znalostního transferu (absolvent magisterského či doktorského studia) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. Prakticky se tedy jedná o možnost kofinancování tzv. průmyslového doktorátu.

Na co lze dotaci získat?

 • zavádění pokročilých technologií v podniku
 • vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu
 • zlepšení výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Režim podávání přihlášek

 • průběžně
 • ukončení příjmu 09.04.2025

Kompletní info: Agentura API

Inovační vouchery - ochrana práv průmyslového vlastnictví

Dotace pro malé a střední podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí (univerzity, vysoké školy, V&V organizace) pokrývající ze 75 % služby patentových zástupců při podávání přihlášek vynálezů (patentů), užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.

Na co lze dotaci získat?

 • zveřejnění přihlášek vynálezů (patentů)
 • registrace užitných vzorů
 • registrace průmyslových vzorů
 • registrace ochranných známek

Režim podávání přihlášek

 • průběžně


Kompletní info: Agentura API

Zaujala vás možnost dotace? Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás!

Zaměstnanec Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Vedoucí oddělení TZT
Více

petr.suchomel@upol.cz, +420 739 329 981