Proof of Concept

Hledáte cestu, jak ověřit, zda je váš nápad životaschopný a zda by o něj byl opravdu na trhu zájem? Nevíte, jak jej dotvořit do podoby, kdy je možné jej prezentovat komerčním partnerům? Využijte zkušeností manažerů VTP UP.

Aktuálně vyhlášená výzva

V současné době není vyhlášena žádná výzva. Oficiální vyhlášení výzvy proběhne v červenci 2024. I tak nás v případě zájmu o Proof of Concept projekt můžete nyní kontaktovat a společně začneme projekty do nové výzvy chystat.

Co získáte při řešení projektu Proof of Concept?

  • Základní tržní a patentovou rešerši.
  • Doporučení k dalšímu komerčnímu rozvoji vašeho nápadu.
  • Zpětnou vazbu a hodnocení Rady pro komercializaci Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Šanci dostat váš nápad do praxe.
  • Prostor dělat to, co vás ve vědě baví a zajímá.

Dokumenty ke stažení

Kontakt

Máte-li zájem o konzultaci ohledně svého nápadu, kontaktujte nás!

Zaměstnanec Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Vedoucí oddělení TZT
Více

petr.suchomel@upol.cz, +420 739 329 981

TA ČR a VTP UP

Univerzita Palackého je koordinátorem programů TAČR svými projekty již několik let. Technologická agentura ČR je organizační složkou státu zřízená v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Hlavní úlohou TA ČR je připravovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a podporovat spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. 

Projekty PoC na UPOL jsou podpořeny TAČR  v rámci GAMA1 (TG01010080, 2014-2018) a  GAMA2 (TP01010015, 2020-2022). V roce 2024 očekáváme podporu z programu SIGMA.