Proof of Concept

Hledáte cestu, jak ověřit, zda je váš nápad životaschopný a zda by o něj v reále byl opravdu na trhu zájem? Nevíte, jak jej dotvořit do podoby, kdy je možné jej prezentovat komerčním partnerům? Přihlaste svůj projekt do pravidelně vyhlašované výzvy PoC u VTP UP.

Celoroční výzva Proof of Concept (PoC) je jedním z nástrojů VTP, který pomáhá přiblížit myšlenky, nápady a vynálezy vznikající na univerzitě blíže praxi. Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění.

Čtyřikrát do roka vyhodnocujeme projekty přihlášené do výzvy PoC. Až do konce roku 2022 můžete kdykoliv během roku přihlašovat projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu. V rámci řešení Proof of concept je ověřován nejen samotný nápad, ale také poptávka potenciálních zákazníků, možnosti na trhu, apod. Výzva je určena vědeckým a akademickým pracovníkům a doktorandům UPOL.

Celoroční příležitost pro váš projekt

Výzva PoC je kontinuální, tzn. váš projekt můžete přihlásit kdykoliv během roku a to až do 30. 6. 2022. 

Žádosti zpracovávají zaměstnanci Vědeckotechnického parku UP a následně je předávají Radě pro komercializaci, vyhodnocování probíhá v cca tříměsičních intervalech. Sběr přihlášek probíhá online, výběr probíhá na VTP (vybírá Rada pro komercializaci), samotné řešení projektů probíhá na pracovištích akademiků (vědecká část) a na VTP (komerční část).

Co získáte, když se přihlásíte

 • Základní tržní a patentovou rešerši.
 • Doporučení k dalšímu komerčnímu rozvoji mého nápadu.
 • Zpětnou vazbu a hodnocení Rady pro komercializaci Univerzity Palackého.

Co vám projekt PoC přinese

 • Šanci dostat můj nápad do praxe.
 • Prostor dělat to, co mě ve vědě baví a zajímá.
 • Zkušenost s technologickým transferem.

Co dostanete, když vás Rada pro komercializaci vybere

 • Až 1 milion korun na materiál, cestovné, služby a mzdy.
 • Individuální plán komercializace a odborné konzultace.


Máte-li dotaz k výzvám nebo máte zájem o konzultaci ohledně svého nápadu, kontaktujte

Zaměstnanec Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP

Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP

Ředitel VTP
Více

petr.kubecka@upol.cz, +420 585 631 449

Zaměstnanec Mgr. Petr Suchomel, PhD.

Mgr. Petr Suchomel, PhD.

Vedoucí Oddělení transferu technologii
Více

petr.suchomel@upol.cz, +420 739 329 981

Přidejte se k úspěšným i vy

Za dobu poskytování služby pomohli více než 47 projektům. Přidejte se k aktuální výzvě a vyzkoušejte, zda má váš vědecký výsledek na to, aby se uplatnil v praxi.

Co je potřeba udělat?

 • Vyplnit přihlášku projektu PoC (níže ke stažení) a odeslat ji na vtp@upol.cz s předmětem "PoC-2021- jméno a příjmení hlavního žadatele".
 • Doručit přihlášku v písemné podobě na adresu VTP UP (Šlechtitelů 813/21, 783 71 Olomouc) v zalepené obálce s nadpisem "PoC-2021- jméno a příjmení hlavního žadatele".

Více se dozvíte i na semináři pro žadatele PoC, který bude probíhat online


Harmonogram


1. 10. 2021
Vyhlášení příjmu přihlášek PoC.
20. 10. 2021 Seminář pro žadatele 13:00-14:00 hod na MS Teams. Registrace  ZDE.

1. 11. 2021 do 23h59

Odevzdání přihlášek dílčích projektů.
od 2. 11. 2021 do 17. 11. 2021
Interní hodnocení odevzdaných PoC přihlášek.
18. 11. 2021
Předložení projektů Radě pro komercializaci.
25 11. 2021
Zasedání Rady pro komercializaci.
26-30. 11. 2021
Schvalování vybraných projektů rektorem UPOL.
30. 11 2021
Zaslání schválených projektů na TA ČR.
1. 12. 2021
Zahájení řešení schválených a potvrzených dílčích PoC projektů.

Dokumenty ke stažení

TA ČR a VTP UP

Univerzita Palackého je koordinátorem programů TAČR svými projekty již několik let. Technologická agentura ČR je organizační složkou státu zřízená v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Hlavní úlohou TA ČR je připravovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a podporovat spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. 

Projekty PoC na UPOL jsou podpořeny TAČR  v rámci GAMA1 (TG01010080, 2014-2018) a  GAMA2 (TP01010015, 2020-2022)