Proof of Concept

Hledáte cestu, jak ověřit, zda je váš nápad životaschopný a zda by o něj byl opravdu na trhu zájem? Nevíte, jak jej dotvořit do podoby, kdy je možné jej prezentovat komerčním partnerům? Využijte zkušeností manažerů VTP UP.

Aktuálně vyhlášená výzva

Harmonogram

 • Zahájení příjmu přihlášek: 01. 07. 2024
 • Ukončení příjmu přihlášek: 31. 08. 2024
 • Zahájení řešení dílčích projektů: 01. 10. 2024

Podmínky výzvy

 • Minimální délka řešení projektu: 6 měsíců
 • Kofinancování: 20 %
 • Uznatelné náklady: mzdy, materiál, cestovné

Cíle projektu

Cílem řešení projektů Proof of Concept ve VTP UP je přiblížení komerčně zajímavých nápadů k praxi. Nová výzva je zaměřena především na projekty, jejichž cílem je komercializace prostřednictvím založení kompetenčního pracoviště, nebo spin-off společnosti. V případě unikátních technologií je však možno podpořit i technologie určené k licencování.

Podání přihlášky

 • Vyplňte dokument "Přihláška dílčího projektu" (ke stažení níže).
 • Odešlete elektronickou verzi na email transfer@upol.cz
 • Odešlete podepsaný originál vnitřní poštou do VTP UP. Obálku prosím čitelně označte nápisem Proof of Concept.

Co získáte při řešení projektu Proof of Concept?

 • Základní tržní a patentovou rešerši.
 • Doporučení k dalšímu komerčnímu rozvoji vašeho nápadu.
 • Zpětnou vazbu a hodnocení Rady pro komercializaci Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Šanci dostat váš nápad do praxe.
 • Prostor dělat to, co vás ve vědě baví a zajímá.

Dokumenty ke stažení

Kontakt

Máte-li zájem o konzultaci ohledně svého nápadu, kontaktujte nás!

Zaměstnanec Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Vedoucí oddělení TZT
Více

petr.suchomel@upol.cz, +420 739 329 981


TA ČR a VTP UP

Univerzita Palackého je koordinátorem programů TAČR svými projekty již několik let. Technologická agentura ČR je organizační složkou státu zřízená v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Hlavní úlohou TA ČR je připravovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a podporovat spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. 

Projekty PoC na UPOL jsou podpořeny TAČR  v rámci GAMA1 (TG01010080, 2014-2018) a  GAMA2 (TP01010015, 2020-2022). V roce 2024 jsme získali podporu z programu SIGMA.