DIGI2Health - digitální inovační hub

Snazší přístup k informacím a rychlejší zavádění medicínských poznatků do praxe. 

To je cílem digitálního inovačního hubu DIGI2Health. V jeho rámci si vzájemně zpřístupní data vědecké instituce, zdravotnická zařízení i komerční subjekty z celé Evropy. Projekt Univerzity Palackého a partnerů činí z olomouckého regionu středoevropského lídra ve využívání IT technologií v medicíně.

Digitální inovační hub (DIH) je ekosystém, který slouží jako kontaktní místo s řadou podpůrných služeb pro malé a střední firmy v regionu i mimo něj se zaměřením na zdravotnictví. Umožňuje jak přístup k digitálním znalostem, technologiím, prototypovým řešením, testovacím zařízením, tak i zapojení do inovačního ekosystému v regionu. Pojmy jako AI, HPC či cybersecurity Vám nejsou cizí? Spojte se s námi a společně posuňme náš region do 21. století. Věříme, že v digitalizaci je naše budoucnost.Základním posláním D2H je zvyšovat povědomí a poskytovat nebo zajišťovat přístup k odborným znalostem v oblasti digitální transformace zdravotnictví, know-how a službám, včetně zařízení pro testování a experimentování. Skupina služeb, které umožňují testování před investováním, zahrnuje: zvyšování povědomí, posouzení digitální připravenosti/zralosti firmy, demonstrace, představu digitální transformace, podporu integrace, nastavení či přizpůsobení nových technologií. Tato služba dále zahrnuje testování a experimentování digitálních technologií (software a hardware), či jejich znalosti a přenos. Zvláštní důraz je kladen na klíčové technologie: HPC, AI a Cybersecurity, ale také zavádění technologie HPC, využití technologie block-chain a obdobných pro rozvoj ekonomiky spolu s vývojem specializovaného SW (např. pro počítačovou bezpečnost, simulace, monitorování, počítačové vidění, pro práci s velkými daty – Big Data Analytics, pro 3D tisk apod.);

V praxi se jedná o možnost vyzkoušet si nové technologie na místě. Každý DIH by tedy měl obsahovat nějaký druh living-lab, výrobních buněk či předváděcích center, kde si klienti mohou zdarma vyzkoušet, zda by využití dané technologie (AI, HPC, kyber-bezpečnostní opatření) mohlo napomoci růstu a vývoji jejich podnikání doplněné o ostatní služby, jako např. Analýza digitálních potřeb. 


Komu je služba určena?

Malé a střední podniky, veřejná správa.

Kdy vás mohu kontaktovat?

Celoročně

Kontaktní osoba:

Zaměstnanec Bc. Jakub Havlín

Bc. Jakub Havlín

PROJEKTOVÝ MANAGER DIGI2Health
Více

jakub.havlin@upol.cz, +420 734 236 488