DIGI2Health

Snazší přístup k informacím a rychlejší zavádění medicínských poznatků do praxe. 

Digitální inovační hub (DIH) je kontaktní místo, které nabízí firmám přístup ke znalostem a technologiím které nejsou běžně dostupné. Široká nabídka služeb, který Digitální inovační hub v Olomouci nabízí, pomáhá firmám nejen růst, ale díky zefektivnění jejich procesů zvyšuje i jejich konkurenceschopnost. Jedním z projektů, který figuruje na seznamu digitálních inovačních hubů je Digi2Health, který vzniká díky spolupráci s Vědeckotechnickým parkem UP.

DIGI2Health nabízí: 

  • Podporu vývoje a testování produktů před uvedením na trh
  • Podporu při hledání investic
  • Vzdělávání a rozvoj dovedností
  • Mezioborovou spolupráci & popularizaci

Věříme, že každý člověk by měl mít zabezpečený přístup ke svým zdravotním údajům, a to i ze zahraničí. Každý by měl mít možnost využívat nejnovější digitální nástroje pro prevenci a mít možnost aktivní interakce  s poskytovateli zdravotní péče.

Kontaktní osoba:

Zaměstnanec Bc. Jakub Havlín

Bc. Jakub Havlín

Projektový manager DIGI2Health
Více

jakub.havlin@upol.cz, +420 734 236 488