DIGI2Health - DIH

Snazší přístup k informacím a rychlejší zavádění medicínských poznatků do praxe. 

Digitální inovační hub (DIH) je kontaktní místo, které nabízí firmám přístup ke znalostem a technologiím které nejsou běžně dostupné. Široká nabídka služeb, který Digitální inovační hub v Olomouci nabízí, pomáhá firmám nejen růst, ale díky zefektivnění jejich procesů zvyšuje i jejich konkurenceschopnost. 

DIGI2Health je jedním z projektů v oblasti zdraví, které v současné době vznikají ve spolupráci s Vědeckotechnickým parkem, který figuruje na seznamu digitálních inovačních hubů Evropské komise.

Digitalizace je jednou z priorit transformace systému zdravotní péče. Každý by měl mít zabezpečený přístup ke svým zdravotním údajům, a to i ze zahraničí. Každý by měl mít možnost využívat nejnovější digitální nástroje k péči o své zdraví. Nástroje, které budou podněcovat prevenci a umožňovat zpětnou vazbu a interakci s poskytovateli zdravotní péče. 

Základním posláním Digi2Health  je zvyšovat povědomí a poskytovat nebo zajišťovat přístup k odborným znalostem v oblasti digitální transformace zdravotnictví, know-how a službám, včetně zařízení pro testování a experimentování. 


DIGI2Health nabízí: 

1. Podporu vývoje a testování produktů před uvedením na trh

2. Podporu při hledání investic

3. Vzdělávání a rozvoj dovedností

4. Mezioborovou spolupráci & popularizaci


Další informace najdete na DIGI2Health.

Máte v plánu rozšířit své aktivity v této oblasti? Kontaktujte nás!

Zaměstnanec Bc. Jakub Havlín

Bc. Jakub Havlín

Projektový manager DIGI2Health
Více

jakub.havlin@upol.cz, +420 734 236 488