Projekty

Rozšíření specializovaných pracovišť

Předmětem projektu je rozšíření přístrojového vybavení stávajících specializovaných pracovišť VTP UP: Uprint3D - pracoviště 3D tisku a pracoviště jaderných analytiských metod. Díky realizaci projektu budou moci pracoviště rozšířit nabídku a kvalitu nabízených služeb.

 • registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_035/0007147
 • začátek projektu: 5. 5. 2016
 • ukončení projektu: 30. 6. 2018
 • financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • celkové způsobilé výdaje projektu: 9 197 000 Kč
 • dotace ve výši 75%


Inovace-Výzva VI (Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

Projekt pomáhá Univerzitě Palackého v Olomouci s ochranou průmyslového vlastnictví (PCT, zahraniční patenty)

 • registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_206/0013019
 • začátek projektu: 1. 3. 2018
 • ukončení projektu: 31. 12. 2021
 • financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • celkové způsobilé výdaje projektu: 207 000 Kč
 • dotace ve výši 50%

¨Inovace-Výzva II (Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

Projekt pomáhá Univerzitě Palackého v Olomouci s ochranou průmyslového vlastnictví (PCT, zahraniční patenty)

 • reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007011
 • zahájení 26. 2. 2016
 • ukončení 15. 9. 2020
 • financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • celkové způsobilé výdaje projektu: 205 000 Kč
 • dotace ve výši 50%

Centrum inovací a transferu technologií UP 

Centrum bude propojovat výzkumné instituce a průmyslové výrobní subjekty 

 • registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793
 • zahájení 29.10.2020
 • ukončení 30.7.2023
 • financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • celkové způsobilé výdaje projektu: 193 386 061,25 Kč
 • dotace ve výši 75%

Hlavním cílem projektu je výstavba Centra inovací a transferu technologií UP a díky tomu vznik a růst inovačních společností využívající výsledky vědy a výzkumu, což povede k rozšíření spolupráce mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými výrobními subjekty v Olomoucké aglomeraci. Centrum inovací a transferu technologií bude připraveno pro zasídlení firem zaměřených zejména na optiku, zdravotnictví, IT a nové materiály, u kterých je předpoklad navázání vědeckovýzkumné spolupráce s UP. V budově bude i zázemí jak pro projekty studentů UP, tak pro podporu začínajících inovativních firem v našem regionu.