Zábavná EDukativní Aplikace ZEDA se testuje na olomoucké škole

Unikátní vzdělávací aplikace baví žáky během výuky, na jejím vývoji se podílejí odborníci z Univerzity Palackého.

Tablety a mobilní telefony jako součást moderního pojetí výuky, to je realita, s níž je možné se setkat na olomoucké Základní škole Heyrovského, kde v těchto dnech začalo pilotní testování aplikace Glitr. Na jejím vývoji se v rámci projektu ZEDA (Zábavná EDukativní Aplikace) podíleli odborníci z Pedagogické a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, na uvedení aplikace do praxe nyní spolupracuje Vědeckotechnický park UP a společnost City Street Games.

Žáci získávají pomocí aplikace a zábavných úkolů znalostí napříč různými předměty. Učitelé se nemusí omezovat na stěny školy a mohou vyrazit i do terénu – města či přírody. Dle tvůrců jde v českém prostředí o unikátní řešení, které zároveň plní nároky Rámcového vzdělávacího programu a kombinuje výuku, hru a populární technologie.

Aplikace Zeda vzešla z Proof of concept projektu vedeného hlavním řešitelem docentem Chudým. Jejím cílem bylo vyvinout aplikaci, která rozvíjí digitální gramotnost a kompetence, má pomoci získávat vědomosti a nad to bavit - jak žáky, tak učitele.

Ukázka v 6. třídě ZŠ Heyrovského, kde byla aplikace oficiálně představena ukázala, co paní učitelka Svobodová k aplikaci uvádí: "Děti používají moderní technologie zcela běžně, jsou součástí jejich životů. Považuji tedy za nezbytné je zařadit i do současné výuky, a zároveň se dozvědět něco nového."

Projekt ZEDA podpořila Technologická agentura České republiky prostřednictvím programu GAMA 2 v rámci tzv. Proof-of-Concept projektů Vědeckotechnického parku UP, aplikace vznikala i ve spolupráci s Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultou UP. „Úkolem těchto projektů je převádět zajímavé výsledky vědy a výzkumu do praxe. V případě vzdělávací aplikace se to jednoznačně podařilo a teď bude naším úkolem dostat tuto moderní vzdělávací pomůcku k co možná největšímu počtu žáků. Zájem už nyní projevilo na šest desítek moravských škol,“ podotýká Petr Kubečka, ředitel Vědeckotechnického parku UP.

Využití digitálních technologií ve výuce je podle Karla Buchty ze společnosti City Street Games aktuálním problémem, kterým se české školství zabývá. „Podle Rámcového vzdělávacího programu by si základní digitální kompetence měli osvojit všichni absolventi základních škol. Aplikace Glitr nabízí školám unikátní řešení, které jsme mohli rozvinout právě díky spolupráci s Univerzitou Palackého."

Partner projektu


City Street Games s.r.o. - aplikace Glitr

Více informací k projektu ZEDA naleznete také zde.


Autor: Ludmila Smékalová