Vzdělávací kurz Společenské uplatnění výsledků Vědy a výzkumu – online

Na vzdělávacím kurzu „Společenské uplatnění výsledků Vědy a výzkumu“, který proběhne online 21.10.2020, vám Vědeckotechnický park UP (VTP UP) pomůže se lépe zorientovat v procesu ochrany duševního vlastnictví a v postupu jeho uplatnění do praxe.

Kurz, na který se můžete přihlásit v rámci Celoživotního vzdělávání, se opírá o vnitřní normu Univerzity Palackého „Realizace práv průmyslového vlastnictví na UP“, která stanovuje jednotný postup při zajišťování ochrany práv průmyslového vlastnictví vzniklých na UP a poskytování odměn za vytvoření zaměstnaneckých předmětů průmyslového vlastnictví původcům, podle které by se měl řídit každý vědecký pracovník na UP. Vědeckotechnický park UP tak reaguje na potřebu zvýšení znalostí v této problematice. Na UP vznikají ročně desítky nových výstupů, které vyžadují právní ochranu. A mnoho z nich má potenciál se dostat rychle do praxe, do firem, ke koncovým uživatelům, kterým bude užitečný v jejich každodenním životě.
Kurz bude realizován 21.10.2020 v době 14:30 – 16:00 hod online (link na připojení získají přihlášení účastníci mailem). Účastníci kurzu získají ucelený přehled nejen o procesu zajištění ochrany duševního vlastnictví, ale naučí se i analyzovat, jaké společenské uplatnění by mohl jeho vědecký výsledek mít. Naučí se definovat, co je skutečným výstupem jeho bádání, jak ho vylepšit, aby měl co nevyšší společenský dopad. Ať už je tímto produktem přednáška, metoda, znalost nebo technické řešení, dozví se, jak jej vyvíjet, aby byl pro odběratele lepší a zajímavější. Dále účastníkovi budou vysvětleny základních pojmy jako je LEANCanvas, autorské dílo, vynález, patent, ochranná známka, průmyslový vzor, užitný vzor, původce. Bude proveden zákony a normami, které se produktu mohou dotýkat. Účastník se dozví, jaké jsou role v procesu, jaká jsou práva a povinnosti zaměstnance, jaká je role univerzity, jak postupovat, aby nebyl porušen zákon a výsledek vědy a výzkumu nebyl zneužit třetí stranou. Také, kam se může obrátit o pomoc.
Absolvent tohoto kurzu bude znát svá práva a povinnosti v případě, kdy dojde k vytvoření autorského díla, know-how či průmyslového vlastnictví a bude schopný se orientovat v procesu jeho ochrany. Na kurz se lze přihlásit zde, nebo na stránkách CŽV.