Další výzva projektů Proof-of-Concept zahájena

Další výzva projektů Proof-of-Concept zahájena

Olomouc (6. dubna 2021) – Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil příjem přihlášek  v rámci kontinuální výzvy na projekty Proof-of-Concept (PoC) z programu TAČR GAMA2. Tyto projekty jsou zaměřeny na ověřování výzkumných výsledků univerzity pro následné tržní uplatnění.

 

Program GAMA 2 Technologické agentury ČR a je zaměřen na uplatnění aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací a  Vědeckotechnologický park je koordinátorem těchto projektů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Program je určen pro zájemce z řad zaměstnanců a studentů Ph.D. studia, kteří  chtějí uplatnit výsledky svého výzkumu v praxi a využít tak komerční potenciál svého nápadu. „Hledáme takové projekty, které jsou vhodné na ověření přenositelnosti VaV do praxe, například vytvořením metodiky, funkčního prototypu, ověřené technologie nebo beta verze softwaru“, uvádí Dr. Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu VTP UP.Projekty by měly mít vysoký potenciál praktického uplatnění a významný dopad na společnost. Hledáme jak projekty z přírodních věd, tak i z oblasti SSHA(Social Sciences, Humaties and Arts).“ dodal.

Je Váš nápad pro PoC vhodný? To si můžete ověřit semináři, který se uskuteční dne 3. května 2021 ve 13:00 na MS Teams (další informace webu VTP UP) nebo si domluvte konzultaci přímo s našimi manažery na kontaktech zde. Příjem přihlášek bude ukončen 1. června 2021. Poté budou přihlášky vyhodnoceny a  předloženy Radě pro komercializaci. Vybrané projekty je možné zahájit  od 1. srpna 2021.

 

V aktuálním programu GAMA 2, pro období 2020–2022, je na projekty připraveno více jak 17 mil. Kč. Finance lze využít na nákup materiálu, cestovné, služby a mzdy řešitelů. PoC projekty jsou na Univerzitě Palackého realizovány od roku 2014 a bylo již podpořeno více než 40 dílčích projektů. V současné době je v řešení 7 projektů: Testbal (www.acbaluo.cz), TETRECOM (www.tetrecom.cz), Active (www.ac-tive.cz), TFL- Typing for Life  (www.typingforlife.cz), Nano roušky (www.argecure.com), ZEDA (www.zeda.cz) a Fenotyper (phenotyper.vtpup.cz).

 

Bude další projekt právě ten Váš? Tak nezapomeňte zaslat přihlášku PoC.

Veškeré dokumenty potřebné k podání přihlášky naleznete na stránkách VTP UP, v sekci Dokumenty ke stažení.

 

Harmonogram výzvy PoC projektů je následující:

  1. 4. 2021 Vyhlášení příjmu přihlášek PoC
  2. 5. 2021 Seminář pro žadatele 13:00-14:00 hod na MS Teams
  3. 6. 2021 Odevzdání přihlášek dílčích projektů

od 2. 6. 2021         Interní hodnocení odevzdaných PoC přihlášek

  1. 6. 2021 Předložení projektů Radě pro komercializaci
  2. 7. 2021 Zasedání Rady pro komercializaci

do 16. 7. 2021      Schvalování vybraných projektů rektorem UPOL

  1. 7. 2021 Zaslání schválených projektů na finální schválení TAČR
  2. 8. 2021 Zahájení řešení schválených a potvrzených dílčích PoC projektů

 

Další informace o projektech PoC na UPOL jsou dostupné na stránkách VTP UP: http://transfer.vtpup.cz/pro-univerzitu/#PoC-id  nebo http://poc.vtpup.cz.

 

Kontaktní osoba:
Ing. Dominika Knappová | PR manažerka
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci |
E: dominika.knappova@upol.cz | M: 774 882 809 | T: 585 631 424