Seznámíme školy s nejnovějšími trendy ve vzdělávání

Začátkem října zveme učitele a zástupce základních škol na seminář Vzdělávání v digitálním věku, který proběhne 3. 10. 2023 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Akce je zaměřena na soubor projektů Univerzity Palackého, které se soustředí na usnadnění výuky, snaží se ji podat hravou formou a zároveň držet krok s nejnovějšími technologiemi.V rámci programu se zúčastnění seznámí s projekty Tetrecom, Glitr, Pokusnice, Gamifiter, EdigUP a MeDiGram. Prostor k prezentaci dostane taktéž interaktivní a popularizační muzeum Pevnost poznání. Ke konci semináře dojde i na praktický workshop, kde si hosté vyzkouší jednotlivé aplikace a pomůcky na vlastní kůži. Bližší informace k pořádané akci naleznete zde

V případě zájmu se nezapomeňte zaregistrovat:

Celá akce probíhá za podpory Statutárního města Olomouc, Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a MAS regionu Haná.

Autor: LBG