Průmyslový doktorát? Získejte na něj dotaci až 85 %

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo novou výzvu projektů Partnerství znalostního transferu. Dotaci pro malé a střední podniky a univerzity na vytvoření funkční spolupráce, kterou zajišťuje tzv. Asistent znalostního transferu, nejčastěji doktorand. Jedná se tedy o skvělý nástroj na podporu průmyslových doktorátů.

Navázání spolupráce mezi univerzitou a malými a středními podniky může být opět o něco jednodušší. Univerzity a firmy si totiž mohou společně zažádat o dotaci, která může až z 85 % pro univerzity a 70 % pro firmy pokrýt náklady na doktoranda pracujícího na vývoji a přenosu inovací z akademické půdy do praxe.

Máte-li komerčního partnera, se kterým chcete spolupracovat, nebo již spolupracujete, nabídněte mu možnost financování společného doktoranda!


Základní info

 • Výše dotace: MSP - 70 %, Univerzita - 85 %
 • Celkové výdaje: 1,5-12 mil. Kč
 • Ukončení sběru žádostí: 09.04.2025
 • Ukončení projektů: do 30.10.2027

Podporované aktivity

 • Zavádění pokročilých technologií v podniku.
 • Vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu.
 • Zlepšení výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

S čím vám pomůžeme?

 • dohoda podmínek s partnerem
 • koordinace dílčích kroků nutných k přípravě projektu
 • příprava a podání projektu

Způsobilé výdaje

 • MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, osobní náklady, režijní výdaje
 • Univerzita: osobní náklady, semináře a workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím, režijní výdaje

Kompletní informace a výzva

Všechny potřebné informace naleznete taky na webu Agentury pro podnikání a inovace.

Zajímají vás i další dotační možnosti?

Navštivte naši stránku věnovanou finanční podpoře spolupráce mezi univerzitou a firmami.

Bonus

Registrace

Povinné položky

Vaše registrace byla úspěšně odeslána.


Autor: SUC