Představili jsme školám vzdělávání v digitálním věku

V minulém týdnu uspořádal Vědeckotechnický park UP seminář Vzdělávání v digitálním věku, kde se vyučující mohli seznámit s novými trendy ve výuce prostřednictvím projektů, které vznikly na půdě Univerzity Palackého a dnes už jsou k dispozici základním i mateřským školkám. 

Učitelé si tak mohli v praxi vyzkoušet diagnostickou pomůcku Tetrecom k rozpoznání znalosti písmen a čísel u začínajících školáků pomocí technologie snímání očí. Dále byla představena aplikace Gamifiter motivující žáky k pohybovým aktivitám, aplikace Glitr k vytváření vlastních didaktických cvičení a interaktivních her nebo např. aplikace Pokusnice, která nabízí databázi chemických pokusů a usnadňuje evidenci chemikálií a chemického vybavení na školách. Nezapomněli jsme ani na mateřské školy, kde mohou díky aplikaci EdigUP učitelé sledovat pokrok jak ve vývoji jednotlivce, tak celé třídy. Kromě výukových pomůcek se vyučující dozvěděli o aktuální nabídce vzdělávacích programů z Pevnosti poznání určených přímo základním školám a byli jim nabídnuty kurzy, kde se mohou dovzdělat v oblasti mediální a digitální gramotnosti v rámci projektu MeDiGram.


Autor: LBG