Transfer znalostí a technologií

Jsme centrem pro inovace a znalostní a technologický transfer na Univerzitě Palackého v Olomouci. Propojujeme firmy s univerzitním výzkumem a zpřístupňujeme inovativní technologie a univerzitní know-how.

Pro identifikaci komerčního potenciálu na Univerzitě Palackého v Olomouci a jeho následné uplatnění v praxi využíváme řady nástrojů. Mezi nejdůležitější patří ochrana duševního vlastnictví, řešení Proof of Concept projektů, zakládání a podpora spin-off společností a startupů a využívání dotačních prostředků pro navázání a rozvoj spolupráce se soukromými subjekty.

Nabídka technologií

Aktuálně máme ke komercializaci připraveny následující technologie.

Látky rostlinného původu proti zubnímu kazu

Směs extraktu a přírodně blízké látky vykazující antimikrobiální aktivitu vůči S. mutans a dalším mikroorganismům podílejícím se na tvorbě zubního kazu. Směs je určená pro využití v zubních pastách a ústních vodách při srovnatelném nebo lepším účinku než běžně používané látky.

Surface - zařízení pro měření kondenzace

Surface představuje zařízení, které dokáže pomocí dvou elektrod univerzálně měřit kondenzaci kapalin na pevných površích. Oproti běžně používaným řešením nabízí technologie Surface vysoký dynamický rozsah, okamžitou odezvu a vylučuje interference z okolního prostředí.

Typing for Life - prevence nemocničních infekcí

Metoda Typing for Life je ideálním řešením pro průběžný rutinní epidemiologický dohled nad infekcemi ve zdravotnických zařízeních. Technologie může výrazně pomoci předcházet nejen prodloužení a komplikacím léčby, ale v extrémních případech dokonce i ztrátě života.

Reference

Za dobu našeho působení v oblasti transferu znalostí a technologií a s nimi spojené komercializace jsme pomohli více než 150 projektům.

Advanced Materials Analytics


Specializovaná laboratoř pro provádění unikátních fyzikálně-chemických analýz především železo obsahujících materiálů.

Model komercializace
kompetenční pracoviště nabízející vlastní služby

Role VTP UP
zřízení a provozování kompetenčního pracoviště, oslovování klientů a komunikace s nimi, cenotvorba, vedení zakázek, sestavování závěrečných zpráv, komplexní administrativní podpora.

Zeda - Zábavná EDukativní Aplikace


Aplikace, která umožňuje výuku metodou hry, ve které žáci či ostatní uživatelé dostávají úkoly od svých učitelů. Výuka je pro žáky interaktivní a moderní.

Model komercializace
licence

Role VTP UP
business development, řízení proof of concept, nalezení licenčního partnera, řízení procesu licencování


Iron Analytics s.r.o.


Spin-off společnost Univerzity Palackého v Olomouci zaměřená na výrobu a prodej Mössbauerových spektrometrů.

Model komercializace
spin-off společnost

Role VTP UP
provedení procesem založení spin-off společnosti

a mnoho dalších...

Kontakt

Zaujaly vás informace, nebo jste naopak nenašli, co jste potřebovali? Neváhejte se na nás obrátit!

Zaměstnanec Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Vedoucí Oddělení transferu znalostí a technologií
Více

petr.suchomel@upol.cz, +420 739 329 981

Zaměstnanec Mgr. Kateřina Charvátová

Mgr. Kateřina Charvátová

Business development manager
Více

katerina.charvatova@upol.cz, +420 739 184 441

Zaměstnanec Mgr. Miroslav  Hutňan

Mgr. Miroslav Hutňan

Business development manager
Více

miroslav.hutnan@upol.cz, +420 585 631 448

Co je komercializace a transfer znalostí a technologií?

Komercializace a transfer znalostí a technologií, tedy využití vynálezu (či know-how, apod.) v praxi není zcela triviální záležitostí. Celý proces probíhá přes několik stupňů a je možné zvolit různé formy a přístupy - vlastní využití, licencování nebo založení spin-off společnosti. S rozhodováním, jakým způsobem a v jaké fázi přistoupit ke komercializaci, vám může pomoct naše kancelář transferu znalostí a technologií, centrální univerzitní jednotka zřízená právě pro tyto aktivity.

Další info najdete také na wiki.upol.cz