DEN SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Vědeckotechnický park UP ve spolupráci s Katedrou aplikované ekonomie FF UP uspořádal, jako otevřenou přednášku pro veřejnost, akreditovaný workshop pro studenty a akademiky.

Cílem této akce byla osvěta sociálního podnikání v České republice. Kromě zkušeností a úrovně podnikání v sociální oblasti v ČR a v Kanadě, byla porovnána i motivace studentů k takovémuto podnikání.  Na přednášce zaznělo, že sociální podnikání je společensky odpovědná aktivita, která kromě ekonomického efektu, přináší další benefity, jako je vyšší prospěch společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnik hraje často důležitou roli v místním rozvoji a přináší nějaký společenský přínos. Jedním z rysů je, že vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním, které se tímto sociálně začleňují do společnosti.
Za Vědeckotechnický park UP přiblížila způsob transferu znalostí v oblasti sociální podnikání Dominika Knappová, Ondřej Kročil z Katedry aplikované ekonomie FF UP přítomné seznámil s alternativními typy podnikání v ČR a jako profesionální koučka v oblasti firemního vzdělávání za Ministerstvo práce a sociálních věcí (České sociální podnikání) vystoupila Jarmila Menšíková. S praktickými zkušenostmi s integrací znevýhodněných osob přítomné seznámil Jan Čížek, který už několik let zaměstnává ve svém sociálním podniku takové osoby dvě. Celá akce měla pozitivní ohlasy, přednášky se zúčastnili i zástupci Pardubického kraje.
Vědeckotechnický park UP rozšiřuje svoje pole působnosti v oblasti transferu znalostí o humanitně zaměřené obory.  Podněcuje tak komunitu UP a studenty k podnikání v této oblasti a to formou nabídky konzultací či finanční podpory od Technologické agentury ČR. VTP nabízí poradenství v oblasti patentů a licencí, či tvorby podnikatelského plánu a udržitelnosti, a to nejen sociálně zaměřeného nápadu (projektu, inovace).