Webináře Právnické fakulty pro odbornou veřejnost

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá opět pro odbornou veřejnost řadu odborných seminářů. Podzimní nabídka zahrnuje pestrou tématiku, neváhejte a registrujte se.

Různá témata, různé termíny a zároveň připojení odkudkoliv. 

  • Whistleblowing v praxi • Termín: 8. listopadu 2022
  • Věcná novela nového stavebního zákona • Termín: 11. listopadu 2022
  • Základy dědického práva hmotného a procesního • Termín: 25. listopadu 2022
  • Postavení nepominutelného dědice - prezenční seminář • Termín: 28. listopadu 2022
  • Neohlášená šetření na místě prováděné Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže • Termín: 2. prosince 2022
  • Novela zákoníku práce • Termín: 6. prosince 2022
  • Nové znalecké právo pro advokáty • Termín: 9. prosince 2022
  • Aktuální změny v úpravě ochrany spotřebitele • Termín: 16. prosince 2022