We Connect 2022

První ročník konference s podtitulem Innovation&Business Sustainability proběhne 3. listopadu 2022 v olomoucké Pevnosti poznání.


Organizátorem konference je Inovační centrum Olomouckého kraje ve spolupráci s celou řadou regionálních partnerů. Záštitu nad akcí převzala ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Procházka a pan náměstek Šafařík.

Cílem konference je zviditelnit aktivitu a činnost aktérů Olomouckého kraje, ukázat si, co se povedlo a jaký máme společný potenciál, když spojíme zdroje, know how a úsilí.

Představí se zde regionální experti z oborů, kteří mění současnou podobu vědeckých trendů, průmyslu, podnikání i každodenního udržitelného života. Pokusíme se propojit zdánlivě nepropojitelné. Do diskuze se zapojí vědci, pedagogové, podnikatelé i startupisté.

Co všechny prezentující ale i účastníky propojuje? Důraz na smysl mezioborové spolupráce, otevřenost ke vzniku nových propojení a nových projektů a společná práce na vizi udržitelného regionu.

Konference proběhne ve čtvrtek 3. 11. 2022 v Pevnosti poznání (17. listopadu 7, Olomouc). Pozvánku naleznete v příloze. Celý program je k dispozici na webu konference.

Autor: Ludmila Smékalová