V Olomouci proběhl 9. workshop center transferu technologií

Vědeckotechnický park UP (VTP UP) uspořádal ve čtvrtek, 22. 06. 2023 již 9. ročník workshopu center transferu technologií. Letošní ústřední téma tvořily spin-off společnosti, které ze 100 % vlastní univerzity a mají za cíl zprůhlednit, zjednodušit a zrychlit zakládání dalších, tzv. zaměstnaneckých spin-offů. Odborné přednášky zvaných hostů pak byly doplněny příspěvky CzechInvestu o Technologické inkubaci a VTP UP o nové budově Envelopa Hub, ve které se bude nacházet digitální inovační hub DIGI2Health a coworking Element pro podporu podnikání.

Obecně se spin-off společnosti, které univerzity a ústavy Akademie věd zakládají za účelem zrychlení a zjednodušení procesů ohledně zakládání dalších firem, řadí do kategorie Special Purpose Vehicle, zkráceně SPV. V České republice existuje v tuto chvíli v rámci komercializačních a transferových aktivit 5 takových společností. Na Olomoucký workshop pak jako řečníci přijali pozvání ředitelé a jednatelé všech těchto společností. Transferáři a další příznivci transferu znalostí a technologií se tak dozvěděli zkušenosti od Otomara Slámy z Charles University Innovations Prague a.s. (CUIP), Martina Fuska z IOCB TECH s.r.o., Jana Urbana z ČVUT tech s.r.o., Ondřeje Moše z The University Company TUL, s.r.o. (TUC TUL) a Jaromíra Zahrádky z i&i Prague, s.r.o.

Vystupující se shodli na tom, že založení SPV není jednoduchou záležitostí a na jednotlivých univerzitách, případně ústavech AV ČR, trvá tento proces i několik let. To se přirozeně neobejde bez aktivní podpory vedení. I samotné fungování SPV je pak v počátcích závislé na podpoře ze stran mateřských institucí. Co se týká samotného fungování jednotlivých SPV, bylo představeno několik modelů od kompletně oddělených fungujících společností (CUIP), přes menší transferová pracoviště (IOCB TECH), až po v současné době velmi malé jednotky, jakými jsou ČVUT tech a TUC TUL. Speciální postavení má pak i&i Prague, která je dceřinou společností IOCB TECH a představuje tak prakticky její SPV.

„Bylo zajímavé sledovat, jak rozdílně danou problematiku vnímají jednotliví vystupující. Ačkoliv všichni mluvili o stejné tématice a velmi podobných záležitostech, každý k tomu přistupuje svou vlastní cestou a má se zakládáním a fungováním SPV na svých institucích velmi odlišné zkušenosti.“ Shodli se Petr Suchomel a Kateřina Charvátová, organizátoři workshopu.

V návaznosti na téma workshopu pak s příspěvkem ohledně možností financování spin-off společností a startupů vystoupila Jana Frantíková z CzechInvestu. Stěžejním programem pro CzechInvest, a právě podporu rychle se rozvíjejících společností je Technologická inkubace. Ta představuje systematickou podporu začínajících inovativních podniků v oblastech, jako jsou Mobility, AI, Ecotech, Creative, Space, Tech4life a Advanced tech & materials. Podpora pak může dosahovat částky až 5 000 000 Kč. Workshop zakončilo představení nové budovy VTP UP Envelopa Hub společně se srdcem objektu, coworkingem Element. Envelopa Hub bude sloužit mimo jiné právě vznikajícím spin-off společnostem a startupům, které mohou žádat o technologickou inkubaci. Navíc je VTP UP zařazen na whitelistu technologické inkubace, což jej pro žadatele předurčuje jako výhodného a silného partnera. Nechyběla ani pozvánka na den otevřených dveří Envelopa Hub, který pro veřejnost proběhne 22. 9. 2023.

Odpolední program navázal na StartUP Day, networkingové odpoledne v přátelském duchu, kam zavítali náměstek ministra průmyslu a obchodu Edvard Kožušník, primátor Olomouce Miroslav Žbánek, poslanec Martin Major a partneři pro podporu podnikání, startupů a inovací v regionu. (Foto: Vojtěch Duda)

Autor: SUC