Úvod do podnikání - usnadníme studentům odstartovat vlastní byznys

Podpora podnikavosti studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci je jednou z priorit Vědeckotechnického parku UP. Spolupráce s Katedrou ekonomických a manažerských studií FF UP měla v letním semestru velký úspěch, a tak jsme i na podzim otevřeli předmět Úvod do podnikání (KAE/UPS), ve kterém účastníky provedeme konceptem Lean Canvas a otázkami, které se týkají přípravy a validace podnikatelského záměru.

Celosemestrální kurz si klade za cíl ukázat na praktických příkladech, že připravit smysluplný podnikatelský plán není zas taková věda, stačí vědět jak. Účastníci mohou také přijít přímo s konkrétním nápadem, který jim pomůžeme vykrystalizovat do finálního návrhu - ten budou následně prezentovat kolegům na kurzu.

Název předmětu STAG: KAE/UPS
Místo konání: FF, místnost KB 1.12, Křížkovského 12
Termín: 18. 9. - 1. 12. 2023
Čas: každou středu 16:45 - 18:15
Seminář vede: Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP


Autor: LBG