Úvod do podnikání pomůže studentům rozjet vlastní byznys i v letním semestru!

Podpora podnikavosti studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci je jednou z priorit Vědeckotechnického parku UP. Spolupráce s Katedrou ekonomických a manažerských studií FF UP sklízí u studentů velký úspěch, a tak i v blížícím se letním semestru společně otevíráme předmět Úvod do podnikání (KAE/UPS).

Celosemestrální kurz si klade za cíl ukázat na praktických příkladech, že připravit smysluplný podnikatelský plán není zas taková věda, stačí vědět jak. Účastníci mohou rovnou přijít s konkrétním nápadem, který jim pomůžeme vykrystalizovat do finálního návrhu - ten budou následně prezentovat kolegům na kurzu. Ale kurz ocení i ti studenti, kteří zatím žádný podnikatelský nápad nemají, ale vědí, že by se do budoucná chtěli byznysu věnovat. Přece jen podle dotazníkového šetření z minulého roku chce až čtvrtina studentů podnikat.

  • Název předmětu ve STAGu: KAE/UPS
  • Místo konání: FF, místnost KB 1.12, Křížkovského 12
  • Termín: 7. 2.–24. 4. 2024
  • Čas: každou středu 16:45–18:15
  • Seminář vede: Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP


Autor: LBG