Úřád vlády uspořádal konferenci k reformě transferu znalostí

Úřad vlády ČR minulý týden uspořádal konferenci k transferu. Na akci byla představena reforma transferu znalostí, která je jedním z nosných pilířů programového prohlášení vlády ČR v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Premiér Petr Fiala a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová představili 25. ledna v Národní technické knihovně opatření komplexní reformy transferu – přenosu vědeckých poznatků do praxe. Reforma obsahuje 30 konkrétních legislativních i nelegislativních opatření, která mají za cíl podpořit propojení vědy a byznysu, komercializaci vědeckých výsledků i využití poznatků vědy pro tvorbu veřejných politik. Cílem reformy je, aby se duševní vlastnictví, které vzniká na českých univerzitách a ve výzkumných ústavech, měnilo v hodnotu pro společnost.

foto: Úřad vlády ČR

Na představení reformy navázaly jednotlivé panelové diskuze, které se tematicky dotýkaly právě transferu. V rámci panelové diskuze na téma Cílená a efektivní veřejná podpora vystoupil také náš ředitel VTP UP Petr Kubečka, který tak reprezentoval Univerzitu Palackého.

Celkové shrnutí z konference je dostupné zde.

Autor: LBG