Univerzita Palackého má i po roce projekt ve finále Transfera Technology Day

Jeden ze třech přihlášených projektů z dílny Univerzity Palackého v Olomouci se probojoval do finále soutěže Transfera Technology Day.

Po roce, kdy UP se svým projektem„Šumivé tablety pro čištění odpadních vod“ soutěž vyhrála, je tu opět šance na úspěch. Tentokrát s projektem „Látky rostlinného původu proti zubnímu kazu“ pocházejícím z Katedry chemické biologie Přírodovědecké fakulty. Finále proběhne 01.12.2022 v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Univerzita Palackého v Olomouci letos přihlásila do soutěže prostřednictvím Vědeckotechnického parku celkem tři projekty. Ty pocházejí nejen z Přírodovědecké fakulty a CATRIN, které jsou na podobné projekty tradičně silné, ale mezi přihlášenými se našel také záměr z Filozofické fakulty z oblasti tzv. SSHA (Social Sciences, Humanities and Arts). Jedná se o projekty „Látky rostlinného původu proti zubnímu kazu“, „Popelka – automatický systém pro třídění semen rostlin“ a „Aplikace pomáhající proti nudě za volantem“.

„Letos jsme do soutěže přihlásili rovnou tři velmi zajímavé projekty. Dva z nich, ty z Přírodovědecké fakulty a CATRIN, známe již delší dobu, protože byly ve VTP řešeny jako Proof of Concept a jsou tedy ve velmi pokročilé fázi vývoje. Projekt z Filozofické fakulty je na druhou stranu relativně na začátku, jeho autor, v současné době doktorand na Katedře psychologie, to však dohání svým nadšením a zapálením pro věc“, uvádí Petr Suchomel, vedoucí oddělení transferu znalostí a technologií z Vědeckotechnického parku UP, který přihlášky do soutěže za UP koordinuje.Prvním z přihlášených projektů a zároveň ten, který se probojoval do finále, jsou látky rostlinného původu proti zubnímu kazu. Technologie, kterou vyvinul doc. Pospíšil se svým týmem na Katedře chemické biologie je založena na využití směsi derivátu kyseliny skořicové s dalšími rostlinnými extrakty, čímž je dosaženo synergického antimikrobiálního účinku proti mikroorganismům podílejícím se na vzniku zubního kazu. Do soutěže jde technologie především s cílem získat silného partnera v podobě výrobce a distributora zubních past a ústních vod.Druhým přihlášeným projektem je výsledek výzkumu vysokoškolského ústavu CATRIN s názvem Popelka - automatický systém pro třídění semen rostlin od Dr. Mazury a jeho kolegů. Jedná se, jak již název napovídá, o zařízení, které umožňuje zavedení automatizace do třídění semen rostlin, čímž dochází k úspoře času i financí. I když je projekt v poměrně pokročilé fázi vývoje, zařízení ještě nemá finální podobu, ale jedná se pouze o funkční vzorek. Je tedy třeba najít průmyslového partnera, který dotáhne konstrukci a celý přístroj do prototypu a následně i do finálně prodejné varianty. Posledním přihlášeným projektem byl nápad Mgr. Tomana z Katedry psychologie Filozofické fakulty. Ten se v rámci své diplomové a navazující dizertační práce zabývá studiem nudy při jízdě automobilem a možnostem předcházení jejího vzniku. Již během svého doktorského studia uvažuje o možnostech, jak jeho nápad na aplikaci pomáhající proti nudě za volantem správně uchopit a komercializovat. I když je projekt v relativně rané fázi, má smysl o něm již nyní mluvit s investory a dalšími partnery a udávat mu i díky jiným úhlům pohledu správný směr. Přihlášené projekty byly hodnoceny odbornou porotou skládající se ze zástupců investorů a investorských klubů, jako jsou např. Busyman.cz, Impulse Ventures, nebo I&I Prague, CzechInvestu, spolku Transfera.cz, nebo Nadačního fondu Neuron. Všechny projekty, nejen ty postupující, tak byly představeny zajímavým lidem a i když nejsou ve finále, mohou si prostřednictvím poroty a hodnotitelů najít své budoucí partnery pro komercializaci.

Transfera Technology Day pořádá spolek Transfera.cz od roku 2020 za podpory agentury CzechInvest, nadačního fondu Neuron a dalších partnerů. Cílem akce je propojit českou vědu a technologie s byznysovou komunitou a vytvořit vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Výzkumné organizace mohou díky akci nabídnout své práce investičním partnerům, kteří zhodnotí jejich komerční potenciál a připravenost prezentovaných projektů. Businessová komunita naopak předá výzkumným organizacím cennou zpětnou vazbu a její požadavky na připravenost technologií.

Autor: Ludmila Smékalová