Ukončení dalších projektů Proof of Concept

Přečtěte si jaké projekty uspěly

Rada pro komercializaci, která se pravidelně schází v prostorách Vědeckotechnického parku UP, schválila úspěšné ukončení dalších třech projektů Proof of Concept. Prvním z nich byl Tetrecom PhDr. Renaty Mlčákové, Ph.D. z PdF, který představuje logopedickou pomůcku pro včasné odhalení obtíží ve čtení, psaní, počítání a porozumění v rozvoji rané gramotnosti. Druhým, neméně zajímavým projektem je aplikace ZEDA (Zábavná Edukativní Aplikace), která vznikla pod vedením doc. Chudého z PdF. Tato aplikace je určená pro učitele hledající nové formy výuky, přičemž součaně motivuje studenty k seberozvoji prostřednictvím podobných aktivit, jako např. v případě Pokemon Go. Třetím velmi aktuálním tématem bylo představení vysoce propustné metody pro typizaci bakteriálních klonů TFL doc. MUDr. Vladislava Raclavského, Ph,D., která umožnuje průběžné sledování epidemiologické situace ve zdravotnických zařízeních a vede k monitoringu a předcházení vzniku tzv. nozokomiálních infekcí, tedy infekcí přenesených na pacienta v průběhu jeho hospitalizace.

Autor: Ludmila Smékalová