Trestní právo ve věku AI: synergie a výzvy

Katedra trestního práva PF UP zve na studentskou odbornou konferenci k problematice využití umělé inteligence v praxi a teorii trestního práva. Jaké otázky si musíme položit, než dáme data k vyhodnocení? Jak je to s etickou stránkou a příležitostí inovace pomocí forenzní AI? Více již 7.12. v Element Coworkingu.

Umělá inteligence (AI) představuje jednu z nejdynamičtějších technologií současnosti. V nadcházejících letech AI téměř jistě dramaticky promění celou řadu oblastí lidského života. Jednou z nich bude i trestní právo.

Forenzní AI může být použita například k analýze kriminalistických dat, identifikaci podezřelých, predikování trestné činnosti, digitalizaci trestního řízení, vyhodnocování judikatury a k mnoha dalším aplikacím. To na jednu stranu otevírá řadu příležitostí k inovacím v trestním právu, zároveň to však přináší i potenciální rizika.

Zmíněná technologie nemá schopnost etického uvážení, při použití nesprávných dat a modelů může vést k nespravedlivým rozhodnutím, zasahuje do soukromí jednotlivců, může být zneužita k falšování digitálních důkazů apod.. Z výše uvedených důvodů je nutné zabývat se otázkou použití AI v trestním právu, proto pro vás připravujeme studentskou odbornou konferenci na toto téma.

  • Termín: 07. 12. 2023, 16:00 - 20:00
  • Místo: Envelopa Hub, 17. listopadu 1230/8a, Olomouc
  • Jazyk: český/slovenský, anglický
  • Rozsah příspěvku: 10-15 min.
  • Konferenční příspěvek: nehradí se

Cílem konference je otevřít na půdě Univerzity Palackého v Olomouci odbornou diskusi na téma AI v trestním právu, propojit osoby se zájmem o tuto významnou problematiku a v neposlední řadě položit základy pro další spolupráci v této oblasti mezi Katedrou trestního práva Právnické fakulty UP, která poskytla záštitu a Vědeckotechnickým parkem UP.

Kontakty

  • Ondřej Švára, ondrejsvara@icloud.com
  • Eliška Dostálová, eliska.dostalova@gmail.com

Autor: ILN