Transferová konference na VTP UP se blíží!

7. workshop Center transferu technologií

Vědeckotechnický park pořádá 7. workshop Center transferu technologií (CTT), který se uskuteční ve dnech 1. – 2. července 2021, v Olomouci. Letošním tématem workshopu jsou příklady komercializace výstupů Proof-of-Concept projektů.

Probíraná témata budou zaměřena nejen na nejlepší příklady v rámci univerzit v ČR, ale také na to, co se nepovedlo. Jako přednášející host vystoupí Otakar Fojt, profesionál a vědecký atašé, , pomáhá budovat a rozvíjet česko-britské vztahy v oblasti vědy, moderních technologií a inovací.

Účastníci mohou sdílet své zkušenosti z oblasti problematiky řešení Proof-of-Concept projektů, marketingu, prodeje, investic, spin-off společností a dalších projektů na transferových pracovištích jako takových.

Workshop se uskuteční v prostorách Vědeckotechnického parku UP, Olomouc – Holice. Akce se koná pod záštitou pracovních skupin sdružení Transfera.cz, která je národní platformou hájící zájmy transferové komunity v České republice s cílem posilovat a rozvíjet činnosti v oblasti transferu technologií a znalostí

Bližší informace a registraci naleznete na stránkách 7 wctt 

Na workshop navazuje networkingová akce Narozeniny VTP UP!Těšíme se na Vás!

Autor: Dominika Knappová