Studentům naproti - Úvod do podnikání aneb jak založit Startup

Podpora podnikavosti studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci je jednou z priorit Vědeckotechnického parku UP. Na letní semestr 2023 jsme proto ve spolupráci s Katedrou ekonomických a manažerských studií FF UP připravili předmět KAE/UPS, ve kterém účastníky provedeme konceptem Lean Canvas a otázkami, které se týkají přípravy a validace podnikatelského záměru.


Celosemestrální kurz si klade za cíl ukázat na praktických příkladech, že připravit smysluplný podnikatelský plán není zas taková věda, stačí vědět jak. Účastníci mohou (ale nemusí) přijít s konkrétním nápadem, který jim pomůžeme vykrystalizovat do finálního návrhu - ten budou následně prezentovat kolegům na kurzu.

Jako bonus navíc připravujeme ve spolupráci s našimi partnery (Kariérní centrum UP, ICOK, CzechInvest a další) doplňkové přednášky zvaných odborníků z praxe a startupové komunity. Těšit se můžete např. na témata z marketingu, copywritingu, prezentačních dovedností před investory nebo průmyslu 4.0.

Témata teoretických přednášek (16:00-18:00)

  • Základy podnikání
  • Lean Canvas
  • Trh, zákazníci a jak na trhu uspět a oslovit zákazníky
  • Nefér výhoda na trhu
  • Unikátní nabídka aneb v čem jste lepší než konkurence
  • Co měřit a na co se zaměřit                                     
  • Stanovení ceny
  • Cash flow
  • Příprava Lean Canvas k jednotlivým projektům
  • Prezentace projektů 

Odborné přednášky (18:15-19:30)

Uvidíme se na kurzu!

Název předmětu STAG: KAE/UPS
Místo konání: FF, místnost KB 1.17, Křížkovského 12
Termín: 15. 2. - 3. 5. 2023
Čas: každou středu 16:00-18:00(+)

Vede seminář: Dr. Ing. Petr Kubečka


Autor: ILN