Spin-off
Univerzity Palackého v Olomouci
CO JE SPIN-OFF FIRMA?

Spin-off (také spin-out) je označení pro podnikatelský subjekt, který je založen za účelem využití duševního vlastnictví, které bylo vytvořené ve výzkumné organizaci (univerzitě). Spojení univerzity a firmy může být různě těsné. Záměrem je komercializace výsledků VaV a jejich přenos do praxe.

V případě Spin-off Univerzity Palackého se jedná o firmu zapsanou v obchodním rejstříku, která kromě licence na duševní vlastnictví může využívat také právo na označení ochrannou známkou Spin-off UP. Univerzita Palackého může do spin-off firmy i vstoupit svým podílem (peněžní vklad, know-how, licence a pod.).

PROČ ZALOŽIT SPIN-OFF FIRMU
JAK ZALOŽIT SPIN-OFF FIRMU
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - NORMY A SMĚRNICE

PRAVIDLA PRO ZALOŽENÍ SPIN-OFF FIRMY NA UP

SPIN-OFF FIRMY NA UP - DALŠÍ DOKUMENTY

TRANSFER TECHNOLOGIÍ - NORMY A SMĚRNICE

JAKÉ SLUŽBY POSKYTNE VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UP
Budou provedeny marketingové a patentové analýzy a budou zapojeni externí mentoři pro posouzení životaschopnosti projektu. Součástí tohoto posouzení je návrh nejlepšího způsobu ochrany duševního vlastnictví (ochranné známky, know-how, patentová ochrana, atd.) a vhodného způsobu komercializace (založení spin-off, prodej licence, smluvní výzkum, převedení do Proof-of-concept projektu, atd.)osti projektu. Součástí tohoto posouzení je návrh nejlepšího způsobu ochrany duševního vlastnictví (ochranné známky, know-how, patentová ochrana, atd.) a vhodného způsobu komercializace (založení spin-off, prodej licence, smluvní výzkum, převedení do Proof-of-concept projektu, atd.)
Zájemci z řad zaměstnanců a studentů UPOL mohou projít školením, které je seznámí s dovednostmi, které jsou vhodné pro založení vlastní firmy nebo živnosti (včetně spin-off). Školení je několik typů od úvodního jednodenního, přes 5 denní až po dvousemestrální kurz. Všechny tyto kurzy jsou certifikovány a výuku na nich zajišťují interní a externí lektoři se zkušenostmi z praxe.
Vybrané projekty mohou být finančně podpořeny v rámci projektu Proof-of-Concept (PoC). Tyto projekty mají za úkol ověřit převoditelnost VaV výsledků z UP do praxe.
Sestavení prvního business plánu (lean canvas) pro upřesnění všech kritických otázek projektu. Tento plán vám pomůže si ujasnit všechny základní otázky ohledně podnikání, ale také slouží jako dokument pro investory a banky.
Je nutné zajistit celou řadu dokumentů, jedná se především o řešení konfliktů zájmu mezi UP a Spin-off UP. Dále o licenční smlouvy, smlouvy o pronájmu na VTP UP, smlouvy o nájmu zařízení a dalšího vybavení na UP a další dokumenty nutné pro založení firmy.
Vyhledání a oslovení investorů s napojením na VTP UP, případně dalších podle vědních oborů. Osloveny budou také VC fondy, business angels a bankovní domy.
Spin-off UP mohou využívat stávající kanceláře a laboratoře v budovách A, B a C na VTP UP. K dispozici je několik zasedacích místností nebo Relaxační místnost (včetně fotbálku a šipek).
V přípravě jsou další prostory v prostorách budovy Envelopa (od 2023).
Každá firma potřebuje pro své fungování celou řadu profesí. S nalezením potřebného týmu Vám pomůže VTP UP a to jak z řad svých zaměstnanců, interních a externích mentorů, ale také u ostatních zaměstnanců UPOL. Již při posouzení a přípravě business plánu budou definovány potřebné pracovní pozice, které bude nutné obsadit pro fungování spin-off firmy.
Možnost využití značky Spin-off UP. Napojení na marketéry na VTP UP a další špičky v oboru v ČR. Firma bude zároveň propagována na stránkách UP, budou připraveny tiskové zprávy a další propagace dle dohody.
VTP UP má silné kontakty na Olomoucký kraj, Město Olomouc, hospodářské komory nebo CzechInvest. K těmto partnerům budete mít otevřenou cestu. Je možné využít celou řadu finančních a dalších nástrojů, které tyto subjekty nabízejí začínajícím firmám.
Pro Spin-off UP firmy je k dispozici jedno z největších 3D tiskových center nebo 128 jádrový superpočítač SGI s programem ANSYS pro výpočty metodou konečných prvků. Je možné také využít moderní komunikační prostředky pro prezentaci a telekonference.
VTP UP nejsou jen kanceláře, transfer technologií a spin-off firmy, ale také komunita mladých, energických a cílevědomých lidí, kteří jsou zapojeni do UP business clubu. Dále pak máme celou řadu akcí v součinnosti s kariérním centrem, přes které se dostanete k studentům a dalším nápadům. Připravujeme pro Vás přednášky a semináře přímo na místě, které Vám pomohou při vašem podnikání (od marketingu, přes ekonomiku až po time managment).
Prostředí Spin-off firem na UPOL je teprve v počátcích a tak jsme otevření vašim nápadům a návrhům. Další služby budeme postupně přidávat podle aktuálních potřeb a samozřejmě budeme vylepšovat také stávající služby.
KDO VÁM PORADÍ A POMŮŽE
kubecka

Dr. Ing. Petr Kubečka

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, VEDOUCÍ ODD.
měření a výzkum na zakázku, technologický transfer, licenční smlouvy
telefon: +420 585 631 449
mobil: +420 734 265 043
petr.kubecka@upol.cz
suchomel

Petr Suchomel

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Technology Transfer, project support,  projektová podpora, Equipment and Services Database
telephone: +420 585 631 438
cell phone: +420 739 329 981
petr.suchomel@vtpup.cz
auinger

Ing. Filip Auinger

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
měření a výzkum na zakázku, technologický transfer, ochrana duševního vlastnictví
telefon: +420 585 631 448
mobil: +420 734 261 373
filip.auinger@upol.cz

Rychlý kontakt

UP_logo_VTP
Univerzita Palackého v Olomouci
Vědeckotechnický park
Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc
+420 585 631 420
vtp@upol.cz
Denně: po-pá 7:30 - 16:00

Kontaktujte nás

Pole označená * jsou povinná!