Soutěž Podnikavá hlava má svého vítěze! Aplikace StitchItOn vytváří vzory pro vyšívání pomocí AI

Během finále Podnikavé hlavy pořádané Vědeckotechnickým parkem UP se představily nejlepší podnikatelské nápady přihlášené do letošního ročníku. Soutěž už patnáctým rokem pomáhá začínajícím i zkušeným podnikatelům nastartovat vlastní byznys. 

Vítězným projektem se pro tento rok stala aplikace StitchItOn na vytváření vzorů pro vyšívání za pomocí umělé inteligence, druhé místo získal tým projektu Pozemkov s online vyhledávačem pozemků v České republice a třetí příčku obsadila webová aplikace Atocks.cz pro prodej investičního alkoholu limitovaných edic.

Anna Chesnokova a projekt StitchItOn
Anna Chesnokova a projekt StitchItOn
Tým projektu Pozemkov
Tým projektu Pozemkov

Slavnostní finále soutěže zahájil prorektor pro strategii a vnější vztahy Univerzity Palackého (UP) Michal Malacka, který vyzdvihl důležitost akcí na podporu podnikavosti pořádaných Vědeckotechnickým parkem UP (VTP UP). Následovaly krátké prezentace jednotlivých projektů před odbornou porotou tvořenou ředitelem VTP UP Petrem Kubečkou, regionální manažerkou agentury CzechInvest pro Olomoucký kraj Pavlínou Slepičkovou, mentorkou Vladislavou Závrskou z Inovačního centra Olomouckého kraje, inovační manažerkou ČSOB Janou Aubrechtovou a Patrikem Hužvou, CEO ve společnosti T.S.Bohemia.

Jiří Cibulec s projektem Atocks.cz
Jiří Cibulec s projektem Atocks.cz

Vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen proběhlo za přítomnosti náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jana Šafaříka a náměstka primátora statutárního města Olomouce Miloslava Tichého. Vítězný projekt získal finanční odměnu 50 000 Kč, roční pronájem místa v Element Coworkingu, možnost konzultací a mentoringu a také ceny od partnerů soutěže T.S.Bohemia a univerzitního obchodu UPoint. 

„Soutěží Podnikavá hlava přispíváme k rozvoji podnikavosti a podnikání v Olomouckém kraji a ke vzniku infrastruktury příznivé pro sturtupy a začínající firmy. Letošní ročník opět překvapil kvalitou přihlášených podnikatelských nápadů, z nichž opravdu každý má dříve nebo později potenciál uspět,“ okomentoval finále Podnikavé hlavy ředitel VTP UP Petr Kubečka. 

Letos se do soutěže Podnikavá hlava přihlásilo přes třicet podnikatelských nápadů z celého Olomouckého kraje, což opět potvrdilo potřebu podporovat začínající podnikatele nejen v kraji, ale také v rámci Univerzity Palackého. Více než třetinu z celkového počtu přihlášených soutěžících totiž představovali studenti a studentky olomoucké univerzity.  

Do finále soutěže se probojovalo několik podnikatelských nápadů studentů UP a jedním z nich byl právě vítězný projekt studentky Přírodovědecké fakulty Anny Chesnokové StitchItOn. Speciální ocenění „Podnikatel UP“ si odnesl Vít Bareš se svým projektem CAPTURESS, který nabízí vizualizační řešení nemovitostí pro developery s přesahem do moderních technologií.

 Dalším studentským příspěvkem ve finále byl také projekt ADHD Academy studentky Fakulty tělesné kultury UP Karolíny Tomáškové zaměřující se na osvětu a podporu dospělých s ADHD nebo nápad na inovativní cvičební pás Core Rehab Supporter studentky Fakulty zdravotnických věd Lucie Orlové. Autorky obou projektů, stejně jako vítězka Anna Chesnokova, absolvovaly předmět Úvod do podnikání pravidelně pořádaný VTP UP ve spolupráci s Katedrou ekonomických a manažerských studií Filozofické fakulty UP.

Na soutěž Podnikavá hlava budou v průběhu celého roku navazovat další akce VTP UP na podporu podnikatelského ducha mezi studenty a ve společnosti. Jednou z nich je také každoroční konference UP Business Camp, jejíž 12. ročník se uskuteční na podzim 22. listopadu 2024. 

 Soutěž Podnikavá hlava proběhla v tomto roce pod záštitou rektora UP Martina Procházky, primátora statutárního města Olomouce Miroslava Žbánka a náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jana Šafaříka. Finanční podporu poskytli hlavní partneři Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Inovační centrum Olomouckého kraje. Online marketingovou propagaci soutěže zajistila Marketingová agentura Arrow Marketing. Soutěž byla realizována v rámci projektu č. 2422000002, Podpora podnikavosti, který je součástí Národního plánu obnovy, komponenty 1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, financovaného z EU Nástroje pro oživení a odolnost.

Autor: LBG