Školení komercializace vědeckých výsledků na UP 20. 10. 2021

Obsahem školení je Kurz znalostního minima, který zahrnuje především seznámení s legislativou a existujícími předpisy na UP v oblasti komercializace

Základy procesů komercializace (např. proof-of-concept, lean canvas, SWOT). Základní informace o možnostech ochrany a komerčního využití výsledků vědy a výzkumu. Informace na možná rizika a finanční důsledky při nedodržování zákonů, předpisů a norem. Informace o oprávněném zájmu Zaměstnavatele ve vztahu k průmyslovému vlastnictví. Povinnost vyplývajících z pracovněprávního nebo jiného právního vztahu k UP a ohledně porušování práv k průmyslovému vlastnictví třetích osob. Povinnosti při zveřejňování výsledků svého výzkumu nebo vývoje a postupy, aby neohrozili potenciální zájem Zaměstnavatele na právní ochranu předmětu průmyslového vlastnictví.


Autor: Hana Doláková