Řečníci 9. workshopu center transferu technologií VTP UP 2023

Pět unikátních hostů a téma Special Purpose Vehicle (SPV) a jeho role v transferu znalostí a technologií budou hlavní náplní 9. workshopu center transferu technologií, který tradičně pořádá VTP UP. Připravili jsme fórum pro všechny, kteří se zajímají o využití SPV a zakládání spin-off společností. Diskutovat se budou osvědčené postupy a strategie, které podporují inovace a rozvoj transferu v organizacích vědeckovýzkumného charakteru.


Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA

Vystudoval veřejnou politiku ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále mezinárodní vztahy a evropská studia a je držitelem titulu MBA se specializací na podnikání. Jako druhý Čech obdržel prestižní certifikaci RTTP (Registered Technology Transfer Professional) od světové aliance ATTP. O začátcích podnikání, tvoření business plánů a zakládání spin-off společností již několik let přednáší v ČR i v zahraničí. Zkušenosti čerpal i v soukromém sektoru, kde založil a vedl obchodní společnosti.


prof. Ing. Martin Fusek, CSc.

Vede tým technologického transferu v Ústavu organické chemie a biochemie. Léčiva, která díky spolupráci ústavu s farmaceutickým průmyslem vznikají, pomáhají milionům lidí na celém světě. Od roku 2007 se věnuje problematice technologického transferu na ÚOCHB AVČR v.v.i. Od roku 2009 je výkonným ředitelem společnosti IOCB TTO s.r.o., která zajišťuje proces transferu technologií pro ÚOCHB, AV ČR, v.v.i. a od roku 2012 je zástupcem ředitele pro strategický rozvoj na stejném ústavu.


JUDr. Ing. Jan Urban, Ph.D., LL.M.

Je investor do start-upů, momentálně s trochou volného času. Jeho profesní historie? Nejdříve právník ve White & Case, takže dokáže detailně zanalyzovat prakticky jakýkoliv problém. Potom v manažerském poradenství u McKinsey & Company, kde se naučil vidět problémy z nadhledu. Vybudoval několik firem, díky čemuž získal vhled snad do všech úskalí podnikání. Investuje do nových konceptů a pomáhá testovat a uvádět nové produkty na trh. Jeho specialitou je “win - win” vyjednávání. Studoval efektivní vyjednávání ve Spojených státech na Harvard Law School.


Ing. Ondřej Moš, M.Sc.

Absolvoval magisterské studium na Ekonomické fakultě TUL, které úspěšně završil v roce 2016, absolvoval také bakalářské a magisterské studium na University of Huddersfield Business School (UK; titul M.Sc., 2014). Od roku 2020 vede projekt Student Business Club zaměřený na podporu podnikavosti na TUL, organizuje také studentský festival TULfest. V roce 2021 započal s transformací tehdejší univerzitní dceřiné společnosti Vysokoškolského podniku Liberec na TUC TUL.


RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D.

Je jednatel a spoluzakladatel biotechnologického inkubátoru i&i Prague s.r.o. Před jeho založením pracoval mnoho let v IOCB Tech, kanceláři transferu technologií Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Za dobu působení v oblasti transferu technologií se podílel na managementu mnoha úspěšných projektů, prodeji desítek licencí a vzniku celé řady spin-off společností. Jako je například DIANA Biotechnologies s.r.o., Dracen Pharmaceuticals inc., či Elphogene s.r.o.

Zaměstnanec Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Vedoucí oddělení transferu znalostí a technologií
Více

petr.suchomel@upol.cz, +420 739 329 981


Autor: ILN