Re-Startup - restartujeme startupovou komunitu v Olomouckém regionu

"Startupová komunita a aktivity na její podporu v Olomouckém kraji jsou značně diverzifikované." I to je jeden ze závěrů prvního setkání organizací podporujících inovační podnikání. VTP UP si společně s dalšími inovačními subjekty klade za cíl to změnit.

V současné době působí v Olomouckém kraji množství organizací, nebo jednotlivců, kteří podporují inovační podnikání a vznik startup společností. Aktivity napříč těmito institucemi, ať už to jsou přednášky, semináře, workshopy, nebo i dotační možnosti, však nejsou nijak koordinovány a výsledkem je, že nejen začínající podnikatelé, ale ani tyto samotné instituce o svých aktivitách navzájem neví. Proto ve VTP UP vznikla iniciativa, která si dala za úkol všechny tyto aktivity propojit a poskládat všechny informace na jedno místo.


Na úvodní schůzce se setkali zástupci inovačních organizací jako jsou Vědeckotechnický park UP, Kariérní centrum UP, Inovační centrum Olomouckého kraje, Okresní hospodářská komora, CzechInvest, nebo StartupKlub, společně s představiteli Olomoucké startupové scény, jako jsou Worldee, nebo ViaGood.

Jednou z prvních aktivit nové iniciativy bude právě koordinace termínů a témat pořádaných akcí. Můžete se tedy těšit na společný kalendář, kde se vždy dozvíte, co a kde se v Olomoucké startupové komunitě chystá.

Autor: Petr Suchomel