Rada pro komercializaci podpořila projekt Edig Up

Pravidelné setkání Rady pro komercializaci se tentokrát neslo mimo jiné i v duchu předškolní tématiky.


Rada pro komercializaci měla v říjnovém termínu opět nabitý program. V první řadě proběhlo hlasování o  pokračování projektů ve fázi Proof of Concept  a to: Grafen Prof. RNDr. Michala Otyepky, Ph.D., Indares Mgr. Michala Vorlíčka, Ph.D. a lingvisticky orientovaný projekt  FCS doc. Mgr. Dana Faltýnka, Ph.D. Všechny probíhající projekty byly podořeny.

Nově se představil projekt Edig UP řešitelského týmu Prof. PhDr. Evy Šmelové, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ústředním tématem byla nově vyvinutá aplikace, která primárně slouží jako nástroj pedagogické diagnostiky a intervence pro učitele mateřských škol. Aplikace dokáže vyhodnotit pokroky a školní připravenost dítěte v rámci předškolního vzdělávání. Umožní zjistit, zda dítě i celá třída dosahuje stanovených očekávaných výstupů s ohledem na jeho vývojovou úroveň. Sleduje také celkový vývoj dítěte, tj. po stránce fyzické, psychické a sociální. Samotné výstupy pak mohou sloužit jako podklad pro pedagogicko-psychologickou poradnu v případě, že je u dítěte navržený odklad školní docházky. Zcela novým aspektem je pak možnost online komunikace učitele s rodiči a průběžně tak podporovat rozvoj dítěte. 

Rada pro komercializaci jednohlasně i projekt Edig Up ve fázi Proof of market podpořila. 

Autor: Ludmila Smékalová