Průzkum kariérních plánů a zájmů studentů UP 2023

Každý jsme originálem. Nelišíme se jen studovaným oborem, ale také svými sny a plány. V našem pravidelném průzkumu se zaměřujeme na ty kariérní. Co po škole?

Pracovat na sebe, vrhnout se do podnikání nebo jít do zaměstnání? Zajímá nás, jak budoucí směřování studentů Univerzity Palackého, tak jejich aktuální stav v pracovním světě.

Vědeckotechnický park UP i Kariérní centrum UP jsou tu pro to, aby studentům pomáhali v jejich nasměrování k budoucí kariéře a s prvními pracovními a podnikatelskými krůčky během studia i po jeho skončení. Tento průzkum nám také pomáhá mapovat, jak studenti Univerzity Palackého znají tyto organizace a co by od nich chtěli a potřebovali.

Z minulých let vyplývá, že téměř 50 % studentů má nějakou formu přivýdělku během studia. Často se jedná spíše o zájem než o povinnost výdělku. Víte, kde bylo v minulých letech nejvíce mladých podnikatelů? Na Fakultě tělesné kultury a také na Cyrilometodějské teologické fakultě. Obhájí si tyto fakulty přední příčky i letošní rok?

Výsledky dotazníku porovnáme s daty z minulých let, abychom mohli ještě lépe tvořit materiály a aktivity, které budou sloužit rozvoji podnikatelského ducha a podpoře inovativních nápadů na Univerzitě Palackého v Olomuci a v olomouckém kraji.

Trvání: 1. 03. - 30. 04. 2023


Průzkum vznikal v kooperaci VTP UP, Kariérního centra UP a Doctoral Space a získal záštitu rektora UP prof. MUDr. Martina Procházky, Ph.D..

Zaměstnanec Bc. Roksolana Ilnycka

Bc. Roksolana Ilnycka

Event Manager
Více

roksolana.ilnycka@upol.cz, +420 604 246 225


Autor: ILN