Pro vědce, doktorandy a zaměstnance Univerzity Palackého

Pomůžeme ochránit nápad či vynález, najdeme komerčního partnera nebo pomůžeme založit vlastní spin-off.

Nabízíme:

  • Ochranu duševního vlastnictví (poradíme s průmyslově právní ochranou vašeho vědeckého
  • Evidenci nápadu v patentovém portfoliu Univerzity Palackého
  • Komerční využítí vědeckého nápadu nebo vynálezu
  • Vhodný prostor pro přechodné pracovní týmy či založení firmy

Najdeme partnery z praxe

Spolupráce univerzity s komerční sférou probíhá nejčastěji prostřednictvím zakázkového výzkumu. Ten může být finančně podpořen z veřejných rozpočtů prostřednictvím tzv. Inovačních Voucherů, nebo Partnerství znalostního transferu. Jedná se o finanční nástroj podporující spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi a vysokými školami. Pro tento účel se spoluprací rozumí nákup specifických služeb dodávaných konkrétní vysokou školou podnikatelskému subjektu, napomáhající zvyšovat inovační potenciál tohoto podnikatele.