Pro vědce, doktorandy a zaměstnance Univerzity Palackého

Pomůžeme ti ochránit tvůj nápad či vynález, najdeme ti komerčního partnera nebo ti pomůžeme založit vlastní spin-off

  • ochranu duševního vlastnictví (poradíme s průmyslově právní ochranou vašeho vědeckého
  • nápadu či vynálezu, vedeme evidenci patentového portfolia Univerzity Palackého,
  • komerční využití vědeckého nápadu nebo vynálezu,
  • firemní zakázky pro vaši laboratoř (najdeme vám partnery z praxe, podpoříme vás při přípravě společných projektů s firmami, vyhledáme pro vás možnosti financování vašeho projektu),
  • vhodný prostor pro přechodné pracovní týmy či založení firmy.

Zakázky pro Tvoji laboratoř

Najdeme Ti partnery z praxe

Spolupráce univerzity s komerční sférou probíhá nejčastěji prostřednictvím zakázkového výzkumu. Ten může být finančně podpořen z veřejných rozpočtů prostřednictvím tzv. Inovačních Voucherů, nebo Partnerství znalostního transferu. Jedná se o finanční nástroj podporující spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi a vysokými školami. Pro tento účel se spoluprací rozumí nákup specifických služeb dodávaných konkrétní vysokou školou podnikatelskému subjektu, napomáhající zvyšovat inovační potenciál tohoto podnikatele.