Přihlaste svůj projekt na IV. ročník Transfera Technology Day

Národní konference Transfera Technology Day již počtvrté nabízí možnost představit nové technologie a vědeckovýzkumné projekty potencionálním partnerům a investorům. Konference pořádaná od roku 2020 spolkem Transfera.cz, jehož členem je Vědeckotechnický park UP, proběhne 21. – 22. 11. 2023 na jižní Moravě, v Rakvicích.

V současné chvíli dochází ke sběru soutěžních projektů, které nejsou nijak oborově vymezeny a jsou již v pokročilejší fázi, připraveny pro licencování, založení spin-off společnosti a směřující k uplatnění v praxi. Nejzajímavější projekty budou následně představeny možným investorům v rámci finálového dne Transfera Technology Day. V minulých letech se Univerzita Palackého představila s několika úspěšnými projekty a v roce 2021 dokonce jeden z projektů z institutu CATRIN, šumivé tablety s nanočásticemi železa pro čištění kontaminovaných vod, získal v rámci Transfera Technology Day prventsví.

Projekty se přihlašují do 11. 8. 2023 výhradně prostřednictvím databáze technologií spolku Transfera.cz, nicméně zaměstnanci Oddělení transferu a technologií VTP UP případným zájemcům s přípravou podkladů a zadáním do systému rádi pomohou. V případě potřeby se neváhejte obrátit na Petra Suchomela, vedoucího Oddělení transferu znalostí a technologií.

Konference probíhá za významné podpory agentury CzechInvest, společnosti i&i Prague, nadačního fondu Neuron, Technologické agentury ČR a dalších partnerů.

Zaměstnanec Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Vedoucí oddělení TZT
Více

petr.suchomel@upol.cz, +420 739 329 981

Autor: LBG