Právnická fakulta UP nabízí veřejnosti odborné webináře

Zveme vás na otevřené online semináře. Můžete se připojit odkudkoli, není třeba nic stahovat ani instalovat. Po skončení webinářů budou všem přihlášeným po dobu 5 dnů zpřístupněny jejich nahrávky. Těšíme se na vás.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve širokou veřejnost na odborné webináře:

Aktuální judikatura k náhradě škody

• Termín: 21. dubna 2022

• Lektor: doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D.

Aktuální otázky nájmu a pachtu

• Termín: 27. dubna 2022

• Lektor: doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Pracovní podmínky ve světle digitálních technologií

• Termín: 27. května 2022

• Lektor: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.