Pracoviště Advanced Materials Analytics již čtvrtým rokem pomáhá vědcům s komerčními zakázkami na měření

Specializované pracoviště Advanced Materials Analytics (AMA) vzniklo ve Vědeckotechnickém parku UP, aby ulehčilo práci vědcům a vědeckým pracovištím v oblasti unikátních měření na zakázku. Zajišťuje nejen administrativní, ale také obchodní, komunikační a procesní stránku zakázek. Díky němu se vědci mohou naplno věnovat měření a interpretaci výsledků.

Již v roce 2018 začal Vědeckotechnický park UP (VTP UP) několika pracovištím Univerzity Palackého v Olomouci pomáhat s administrací zakázek v rámci fyzikálně-chemických analýz, především farmaceutických substancí. Postupně převzal také kompletní komunikaci s klienty, pro které však byla orientace v univerzitním prostředí nepřehledná. Vědeckotechnický park proto začal všechny tyto zakázky komunikovat pod novou značkou Advanced Materials Analytics (AMA).

Během prvních projektů se podařilo s klienty nastavit nezbytné procesy a zavést oboustranně vyhovující podobu výsledných reportů. Následně díky tomu vznikly standardizované dokumenty, které se dnes používají pro všechna realizovaná měření. Podařilo se tak vybudovat fungující systém od samotné nabídky firmě přes realizaci na vědeckém pracovišti až po konečnou fakturaci na AMA a převod prostředků k příslušným vědeckým pracovištím.

Během posledních čtyř let se znásobil objem zakázek a rozšířilo portfolio nabízených technik. Díky tomu bylo v roce 2021 komerčními subjekty objednáno měření za více než 10 000 000 Kč. Všechny tyto zakázky navíc spadají do kategorie zakázkového výzkumu, čímž pomáhají naplňovat významný indikátor vědeckých pracovišť. Získané finanční prostředky jsou následně transparentně alokovány na příslušná pracoviště. V současné době jsou pod hlavičkou AMA klientům nabízeny komplexní služby a měření na různých pracovištích univerzity. Klienti následně dostávají souhrnnou zprávu ze všech měření v jednotném formátu.

Záměrem Vědeckotechnického parku je rozšířit portfolio o další unikátní přístrojové vybavení, které by bylo možné využít a nabízet klientům. Pracoviště AMA je k dispozici všem, kteří se věnují odborné vědecké práci a ocení pomoc s obchodní, administrativní, komunikační i procesní stránkou.

Autor: Hana Doláková