Portál Vědavýzkum.cz vydal seriál o vědeckotechnických parcích v ČR

Napříč Českem vyrostly v uplynulých dvou dekádách desítky vědeckotechnických parků. Jak se těmto parkům daří a liší se nějak jeden od druhého? Tomuto tématu se věnuje miniseriál publikovaný portálem Vědavýzkum.cz a došlo také k zhodnocení našeho VTP UP.

První díl seriálu se zaměřuje obecně na vědeckotechnické parky na území České republiky.

  • Jak se daří vědeckotechnickým parkům naplňovat své poslání - propojovat veřejnou a podnikatelskou sféru a podněcovat inovace v průmyslu? 
  • Čím se liší parky zakládané univerzitami od těch, které provozují obce a další neakademické subjekty?
  • Jak si v celorepublikovém srovnání stojí Vědeckotechnický park UP?
Druhý díl seriálu portálu Vědavýzkum.cz se zaměřuje na funkční vědeckotechnické parky, a to na VTP v Brně, ale také na ten náš VTP UP v Olomouci. Těší nás, že je VTP UP považován za příklad dobré praxe mezi vědeckotechnickými parky. Více se o našem fungování, provozu a financování dočtete v druhém díle miniseriálu.


Autor: LBG