Podnikání láká přibližně polovinu středoškoláků v Čechách i na Slovensku

Mezi dvěma tisíci středoškolských studentů byl v rámci projektu SEED proveden průzkum „Středoškoláci a podnikání“ mapující systém podpory kompetencí k podnikavosti v ČR a na Slovensku.


Přibližně polovinu dotazovaných studentů v Čechách i na Slovensku láká podnikání. České středoškoláky nejvíce motivuje k podnikání vlastní svoboda a nezávislost, naopak pro slovenské vrstevníky je největší hybnou silou touha po úspěchu a peněžním výdělku. 

Největší obavou spojenou s podnikáním je pro všechny studenty strach z neúspěchu. Čeští studenti mají oproti těm slovenským méně obav. Pouze 37 % českých studentů má strach z toho, že neuspějí v podnikaní. Na Slovensku se jedná až o 62 % středoškoláků.

Témata, která studenty v souvislosti s podnikáním nejvíce zajímají, jsou spjata s otázkami „kde začít“ (35 %) a „jak si vydělat peníze“ (21 %).

Největší chuť podnikat mají v Česku podle průzkumu studenti posledního ročníku středních škol (70 %), naopak na Slovensku jsou to studenti druhého ročníku středních škol (56 %).

V rámci průzkumu došlo také ke zhodnocení rozvoje podnikavosti na středních školách. Zástupci zainteresovaných institucí v obou zemích se shodli, že podnikavost na středních školách není dostatečně podporována (64 % v České republice, 77 % na Slovensku).

Průzkum dále zjišťoval, jaké způsoby výuky studenti považují za nejvhodnější. V obou zemích byla nejčastěji zmíněna společná diskuse (61 % v ČR, 59 % na Slovensku) a také propojení s praxí (55 % v ČR, 58 % na Slovensku).

Průzkum „Středoškoláci a podnikání“ realizovali Asociace podnikavé Česko, Nadační fond vzdělávání a podnikání, Junior Achievement Slovensko a Impact Nation Institute. Kompletní výsledky průzkumu jsou volně ke stažení zde.Autor: LBG