Otevření Envelopa Hub pro veřejnost

Zveme vás na návštěvu nové univerzitní budovy Envelopa Hub. Den otevřených dveří pro veřejnost a akademickou obec UP se koná v pátek 22. 9. 2023 od 12:00 do 18:00. Komentované prohlídky s průvodcem jsou plánovány na každou půlhodinu.

V centru města se brzy otevřou dveře nové univerzitní budovy Envelopa Hub, která se stane sídlem Centra inovací a transferu technologií Univerzity Palackého v Olomouci. Akademická obec UP i veřejnost si může prohlédnout budovu i její zelenou fasádu s 18 000 kvetoucími rostlinami během dne otevřených dveří 22. září 2023. Každou půlhodinu mezi 12. a 18. hodinou proběhne komentovaná prohlídka s průvodcem.  

Pro více informací sledujte naši FB událost.


Výstavba Centra inovací a transferu technologií (CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793) je podpořena v rámci II. VÝZVY SLUŽBY INFRASTRUKTURY – ITI OLOMOUC – Aktivita C/NVP a Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“


Autor: LBG