Otevřené online workshopy na Právnické fakultě

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON – připravovaná institucionální novela a její dopady do nové právní úpravy - 22.6.2022

Termín: 22. června 2022

Lektor: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Právnická fakulta UP


Autor: Právnická fakulta Mgr. Michaela Šrámková