Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi

Vědeckotechnický park UP vypisuje pravidelný kurz celoživotního vzdělávání v oblasti ochrany a komercializace vědeckých výsledků v praxi. Zajímá vás, jak přistupovat k novým výsledkům s ohledem na budoucí uplatnění v praxi? Pak se neváhejte registrovat.

Kurz komercializace vědeckých výsledků vás provede celým procesem transferu (převodu) vědeckých výsledků a nápadů do praxe. V rámci kurzu jsou představeny základní nástroje využitelné pro hodnocení komerčního potenciálu a tvorbu business plánu. Důraz je kladen především na praktické otázky ochrany duševního vlastnictví a možnosti následné komercializace. Přehledně je také zpracována oblast legislativy a norem na UP. Hlavní témata:


  • Ochrana duševního vlastnictví.
  • Komercializace a uplatnění výsledků - Proč? Jak? Co?
  • Business development a role VTP UP.
  • Nástroje business developmentu (Lean Canvas, Proof of Concept).
  • Komercializace z pohledu legislativy na UP.
  • Případy dobré praxe.

Datum konání: 15.02.2023
Místo konání: PřF, 17. listopadu 12, 3.005
Účastníci: zaměstnanci a studenti UP
Registrace: přes portál CŽV do 14.02.2023
Lektor: Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.
Kontakt: petr.suchomel@upol.cz | 739 329 981


Autor: Petr Suchomel