Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi

Vědeckotechnický park UP vypisuje pravidelný kurz celoživotního vzdělávání v oblasti ochrany a komercializace vědeckých výsledků v praxi. Zajímá vás, jak přistupovat k novým výsledkům s ohledem na budoucí uplatnění v praxi? Pak se neváhejte registrovat.

Kurz komercializace vědeckých výsledků vás provede celým procesem transferu (převodu) vědeckých výsledků a nápadů do praxe. V rámci kurzu jsou představeny základní nástroje využitelné pro hodnocení komerčního potenciálu a tvorbu business plánu. Důraz je kladen především na praktické otázky ochrany duševního vlastnictví a možnosti následné komercializace. Přehledně je také zpracována oblast legislativy a norem na UP. Hlavní témata: 

  • Ochrana duševního vlastnictví 
  • Komercializace a uplatnění výsledků - Proč? Jak? Co?
  • Business development a role VTP UP
  • Nástroje business developmentu (Lean Canvas, Proof of Concept)
  • Komercializace z pohledu legislativy na UP
  • Případy dobré praxe.

Datum konání: 19.10.2022, 14:00
Místo konání: MS Teams
Účastníci: zaměstnanci a studenti UP
Lektor: Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.
Registrace: přes portál CŽV do 18.10.2022Autor: Petr Suchomel