Novoroční přání Petra Kubečky, ředitele Vědeckotechnického parku UP

Vážené kolegyně, vážení kolegové, partneři a přátelé Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého, 

vstupujeme do nového roku navazujícího na významný rok 2023, během kterého si naše univerzita připomínala 450 let od založení, bohatou historii a tradici druhé nejstarší univerzity v České republice.
Jako ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého jsem hrdý na to, že jsme součástí této významné instituce. Nedávné otevření naší čtvrté budovy Envelopa Hub je důkazem naší snahy růst a podporovat inovace a nové technologie. Univerzitní budova Envelopa Hub symbolizuje propojení vědy a podnikatelské sféry a věříme, že v tomto roce i v letech následujících významně přispěje k dalšímu rozvoji tohoto regionu. 

V novém roce 2024 se budeme soustředit na intenzivní posílení vazeb mezi univerzitou, Vědeckotechnickým parkem UP, lokální komunitou a podnikatelskou sférou. Univerzita Palackého totiž představuje zásadního aktéra v našem úsilí o ekonomický růst a sociální rozvoj regionu.

Rád bych s příchodem nového roku poděkoval všem našim příznivcům, partnerům a především svým spolupracovníkům a kolegům. Těším se, kam dál nás rok 2024 posune a čeho společně s Univerzitou Palackého dosáhneme.

S úctou a očekáváním skvělého roku 2024,

Petr Kubečka,
ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého

Autor: LBG