Na konferenci Proof of Concept se představily úspěšné projekty z posledních tří let

V pátek 13. ledna se při příležitosti ukončení projektu TA ČR GAMA 2 řešeného Vědeckotechnickým parkem UP a posledního zasedání Rady pro komercializaci představilo celkem 11 úspěšně řešených projektů.

V roce 2019 získal Vědeckotechnický park UP projekt TA ČR GAMA 2, díky němuž mohl v následujících třech letech podpořit částkou 15 000 000 Kč dílčí projekty s vysokým komerčním potenciálem a umožnit řešitelům těchto projektů jejich nápady a vědecké výsledky přiblížit praxi. K řešení nakonec bylo vybráno celkem 11 Proof of Concept projektů z nejrůznějších oborů - od přírodních věd, přes medicínu, humanitní vědy až po pedagogiku a volnočasové aktivity.

"Při příležitosti ukončení tohoto důležitého projektu a posledního zasedání Rady pro komercializaci jsme proto uspořádali konferenci, na které se těchto 11 dílčích projektů a z nich vzniklých technologií představilo." Uvedl Petr Kubečka, ředitel VTP UP a hlavní řešitel zastřešujícího projektu TA ČR.

Všechny technologie, které z Proof of Concept projektů vznikly, byly již ve fázi řešení konzultovány s potenciálními komerčními partnery a po jejich ukončení byly nabídnuty k licenci, nebo jiné formě využívání. Již nyní době dosahuje řada projektů skvělých úspěchů.

Pět projektů je v současné době využíváno pro komerční služby, které nabízí sama Univerzita Palackého. U jednoho projektu je již uzavřena licenční smlouva a u dalšího probíhá intenzivní licenční jednání. Dva další projekty jsou pak připraveny k založení Spin-off společností, jeden z těchto projektů se navíc účastní první výzvy Technologické inkubace TA ČR. 

Projekt TP01010015 - Zefektivnění a stabilizace procesů Proof-of-Concept projektů Univerzity Palackého v Olomouci byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu GAMA 2.

Úspěšně řešené Proof of Concept projekty


Fenotyper
 • zařízení pro testování rostlin a agrochemikálií
 • web
TestBal
 • platforma pro identifikaci sportovního potenciálu
 • web
Tetrecom
 • diagnostická pomůcka pro speciální pedagogy
 • web
Ac-Tive
 • léčebná metoda pro obnovu motoriky u pacientů s poškozením centrálního nervového systému
 • web
Typing for Life
 • metoda rutinní typizace bakteriálních klonů
 • web
Nano-roušky 
 • nanovlákenné struktury s nanočásticemi stříbra pro výrobu ochranných pomůcek
 • web
Zeda
 • zábavná edukativní aplikace
 • web
Grafenová kyselina
 • všestranný 2D materiál
 • web
Gamifiter
 • motivačně edukační portál pro podporu pohybové aktivity
 • web
FCS
 • software pro personalizaci za užití struktury nízko frekventovaného lexika
 • web
EdigUP
 • aplikace pro pedagogickou diagnostiku v mateřských školách
 • web


Autor: ILN